Posiedzenie Rady

http://www.kujawiaki.pl/1707-posiedzenie-rady-4.html
Dnia  20.09.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowar [...] Dnia  20.09.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu numer 4/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym rozwój działalności gospodarczej, zgodnie z procedurą wyboru operacji.  
Lista złożonych wniosków - pobierz [WORD] [ PDF]