Program Rewitalizacji

http://www.kujawiaki.pl/1863-program-rewitalizacji-4.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż kolejny Program Rewit [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż kolejny Program Rewitalizacji   z obszaru LGD  uzyskał   pozytywną ocenę Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego  jest to   Program Rewitalizacji  dla Gminy Boniewo na lata 2017-2013.Na obszarze działania LGD zatwierdzone Gminne Programy Rewitalizacyjne  posiadają również Gmina Choceń , Lubraniec , Izbica Kujawska  i Gmina Miasto Kowal.

Załącznik do Uchwały 20-900-18 Zarządu Województwa Kujawskoo-Pomorskiego z dnia 23.0.2018