POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Kryteria wyboru operacji

http://www.kujawiaki.pl/2006-kryteria-wyboru-operacji.html
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   wprowadziła  zmiany [...] Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   wprowadziła  zmiany w lokalnych kryteriach wyboru. Kryteria te  zostały poddane  konsultacjom społecznym, a następnie  przedstawione  do akceptacji  przez Urząd Marszałkowski  w Toruniu.
W dniu  17 grudnia  2018r.  otrzymaliśmy  akceptację zmian. 
Poniżej najważniejsze zmiany  oraz cały dokument do pobrania.

 1. Lokalne kryteria wyboru (PROW): Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne:
- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 1,3,4,5,6,7,8.

- maksymalna ilość punktu dla danej operacji wynosi 55 pkt.

- minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru projektu wynosi 30 pkt.

 1. Lokalne kryteria wyboru (PROW): Podejmowanie działalności gospodarczej:
- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 1,2,3,4,5,8.10,11 :

-dodano dwa nowe kryteria : Kryterium 6- Operacja nie dotyczy zakupu samochodu ciężarowego i kryterium 7- Suma wydatków ogółem niezbędnych do realizacji operacji

wynosi nie mniej niż 50 000zł.

W kryterium 3 uszczegółowiono branże:

 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 86,87,88)
 • Budownictwa (kody PKD z działów 41,42,43)
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z)
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów (kod PKD 45.40Z)
 • Naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z)
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81.30)
 • Działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11Z)
 • Działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 55)
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z działu 56)
- maksymalna ilość punktu dla danej operacji wynosi 110 pkt.

- minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru projektu wynosi 45 pkt

 1. Lokalne kryteria wyboru (PROW): Rozwijanie działalności gospodarczej
- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 1,3,4,5,6,7,9

W kryterium 9 uszczegółowiono branże

- Projekt zakłada utworzenie firm z zakresu branż :

 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 86,87,88) [
 • Budownictwa (kody PKD z działów 41,42,43)
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z)
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów (kod PKD 45.40Z)
 • Naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z)
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81.30)
 • Działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11Z)
 • Działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 55)
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z działu 56)
- maksymalna ilość punktu dla danej operacji wynosi 85 pkt.

- minimalna ilość punktów niezbędnych do wyboru projektu wynosi 35 pkt.

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji (RPO 7) działania w ramach gminnych/lokalnych programów rewitalizacji
- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 4,5

 1. Lokalne kryteria wyboru (RPO 11):
- w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium 1,2,3,5,6,7,

- nowe kryterium4: racjonalność kosztów i zgodność z taryfikatorem

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi: 25pkt

W załączeniu kryteria wyboru operacji.
Polecane artykuły:

Szkolenie z biznesplanu- rozwój działalności gospodarczej odwołane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż zaplanowane szkolenie w dniu 18 lipca 2019 roku z Biznesplanu nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby osób zgłos [...]

VI Święto Mleka już za nami!

W dniu 9 czerwca   2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki uczestniczyło w wydarzeniu  VI święto Mleka w Grabkowie. Podczas imprezy w godzinach od 15 [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 3

Wczoraj 49

W tym tygodniu 199

W tym miesiącu 1046

Odwiedzin ogółem 67275

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska