POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

http://www.kujawiaki.pl/2202-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-w-biurze-lgd.html
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wo [...] Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjno - biurowy
 1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Konieczne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Dobra organizacja pracy.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność samodzielnej pracy.
 5. Znajomość oprogramowania MS Office.
Pożądane:
 1. Znajomość problematyki w zakresie finansowania projektów ze środków UE.
 2. Znajomość zasad obsługi administracyjnej biura.
 3. Doświadczenie w pracy w stowarzyszeniu, znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń.
 4. Doświadczenie w realizacji/rozliczaniu projektów unijnych (POKL/PROW/PO RYBY).

  Zakres zadań:
 1. Realizacja zadań związanych z realizacją projektów grantowych w ramach EFRR
 2. Pomoc przy przygotowaniu i rozliczaniu projektów grantowych
 3. Przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy dla LGD
 4. Przygotowywanie i realizacja zamówień
 5. Obsługa administracyjna Zarządu
 6. Pomoc przy obsłudze administracyjnej Rady.
 7. Doradztwo dla beneficjentów w zakresie aplikowania o środki unijne oraz rozliczania projektów w szczególności ramach przedsiębiorczości i PROW
 8. Przygotowanie i rozliczanie projektów współpracy i projektów własnych LGD.
 9. Organizacja, co najmniej dwóch spotkań z instytucjami/podmiotami z obszaru Stowarzyszenia na rzecz współpracy.
 10. Realizacja zadań związanych z naborami wniosków.
 11. Realizacja zadań związanych z Lokalną Strategią Rozwoju.
 12. Organizacja działań animacyjnych (w szczególności; pikniki, konferencje, spotkania/ szkolenia) narad, przyjęć delegacji etc.
 13. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora biura LGD lub Zarząd.
 • Zakres odpowiedzialności:
 1. Odpowiedzialność za zadania z zakresu zadań.
 2. Odpowiedzialność za profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów.
 3. Odpowiedzialność za zadania zlecone przez Dyrektora Biura oraz Zarząd LGD.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,   
 4. inne kserokopie / skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki miejscowość: Choceń.
  Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych oraz pracy w terenie polegającej na spotkaniach, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z mieszkańcami/przedsiębiorcami/instytucjami.
  Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat.
  Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.
  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń (budynek hurtowni GABI , I piętro), lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do biura LGD), lub  przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie do dnia 22 sierpnia 2019r. do godz. 15.30. (tel. 54284 66 69)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD www.kujawiaki.pl
Polecane artykuły:

Informacja z posiedzenia Rady , które odbyło się w dniu 17.12.2019 r. – konkurs 8/2019

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 8/2019 na działanie w zakresie Działania infrastr [...]

Wyniki Konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”

Dnia 4 grudnia 2019 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 496 prac zgodnych [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 32

Wczoraj 111

W tym tygodniu 642

W tym miesiącu 2441

Odwiedzin ogółem 81179

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska