Posiedzenie Rady

http://www.kujawiaki.pl/2370-posiedzenie-rady-20.html
W dniach 13.05.2020r. – 14.05.2020r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzen [...]

W dniach 13.05.2020r. – 14.05.2020r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu 1/2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Załączniki: