Posiedzenie Rady

http://www.kujawiaki.pl/2532-posiedzenie-rady-26.html
Dnia 12.04.2021 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 8.30 odbędzie się po [...]

Dnia 12.04.2021 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konkursu 6/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) zgodnie procedurą wyboru operacji.

Załączniki: