POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Uwaga Grantobiorcy oś7 RPO WK-P –PROMOCJA PROJEKTU

http://www.kujawiaki.pl/2545-uwaga-grantobiorcy-os7-rpo-wk-p-promocja-projektu.html
Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu. Zgodnie z zapisem §12 w/w [...]

Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu.

Zgodnie z zapisem §12 w/w umowy- informacja i promocja, Grantobiorca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 (obowiązki informacyjne Grantobiorcy)  do Umowy.

  1. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
  • oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

 -  wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu objętego grantem;

-   wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu objętego grantem, podawanych do wiadomości publicznej;

-   wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie objętym grantem

  • umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu objętego grantem;
  • umieszczania opisu projektu objętego grantem na stronie internetowej (jeśli Grantobiorca ma stronę internetową);
  • przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie objętym grantem informacji, że projekt objęty grantem uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
  • dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu objętego grantem.
  1. Grantobiorca jest również zobowiązany do stosowania logotypu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na wszystkich dokumentach i podczas wszystkich działań wymienionych w punkcie A.

Ponadto należy  pamiętać o dzianinach opisanych w sekcji XIV. Wniosku –PROMOCJA PROJEKTU. Większość  Grantobiorców zobowiązała się do promocji projektu i LGD w prasie. We wskazanej sekcji Grantobiorcy opisywali jak jakie informacje będą zawierały działania promocyjne i jak  będzie realizowana promocja projektu.


Załączniki:
Polecane artykuły:

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane – granty oś 11

W dniach 19 i 22 listopada 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorca [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 8

Wczoraj 53

W tym tygodniu 580

W tym miesiącu 370

Odwiedzin ogółem 126250

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska