ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

http://www.kujawiaki.pl/419-zawiadomienie-o-walnym-zebraniu.html
Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 30 sierpnia 2012r. (czwartek) o godz. 13-tej w budynku Gimnazjum w [...]

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 30 sierpnia 2012r. (czwartek) o godz. 13-tej w budynku Gimnazjum w Choceniu odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
 Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia § 15 punkt 4 „Kadencja Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybrało Zarząd, Komisję Rewizyjną i Rade Stowarzyszenia w  dniu 29 sierpnia 2008 r. W związku z powyższym konieczne jest podjecie odpowiednich uchwał.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia  i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór przewodniczącego  i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
5.  Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komitetu.
10. działania Zarządu na następny okres.
11. Dyskusja.
12. Wolne wnioski.
13.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał wraz z dokumentami, których zmiany dotyczą znajdują się do pobrania znajdują się poniżej (w wersji do pobrania):

1.UCHWAŁA

2.UCHWAŁA

3.UCHWAŁA

4.UCHWAŁA