IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV”

http://www.kujawiaki.pl/2360-iv-edycja-konkursu-plastycznego-turystyka-na-obszarze-lgd-w-oczach-mlodych-mieszkancow-iv-2.html
Szanowni Państwo. LGD wznawia nabór prac w ramach IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na [...]

Szanowni Państwo. LGD wznawia nabór prac w ramach IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD  w oczach młodych mieszkańców IV” i wydłuża termin składania prac do 22 maja br. Pace mogą być składane osobiście do biura LGD na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, - w punkcie podawczym Urzędu Gminy W Choceniu (w wejściu głównym) bądź pocztą tradycyjną. Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadza się zmianę w § 6:

Było: „Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020r.”

Jest: Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 5 czerwca 2020r.”

Pozostałe zapisy Regulaminy nie ulegają zmianie.

Prace, które zostały już złożone do biura LGD w ramach ogłoszonego konkursu (przed odwołaniem) będą podlegały ocenie.