• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANEplakat1

plakat2 

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Szkolenie/spotkanie informacyjne w ramach konkursu 4/2017 – drugi termin

/1628-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-4-2017-drugi-termin.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż  lis [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż  lista na  szkolenie w dniu 29  czerwca 2017 roku   została zamknięta.  Zgłoszone   osoby  poinformujemy telefonicznie. 

W dniu 6 lipca  2017 roku Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  na obszarze  wiejskim  objętym  strategią  rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność  przez podejmowanie  działalności  gospodarczej- w tym podnoszenie  kompetencji  osób realizujących  operację w tym zakresie. Jest to już ostatni termin w ramach konkursu 4/2017.

Czytaj więcej...

Informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 - zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

/1626-informacja-dla-beneficjentow-poddzialania-19-2-zaktualizowana-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc-na-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html
Informujemy, że została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w [...] Informujemy, że została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W instrukcji zostały zmienione zapisy w pkt 7 Pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje(...) w części A Załączniki do wniosku o płatność pierwszej transzy oraz w pkt 14 Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje(...) w części B Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy - zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Czytaj więcej...

Szkolenie/spotkanie informacyjne w ramach konkursu 4/2017

/1625-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-4-2017.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 29.06.2017r. organizuje szkole [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 29.06.2017r. organizuje szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 27.06.2017r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

OGŁOSZENIE KONKURSU 4/2017

/1627-ogloszenie-konkursu-4-2018.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 929a4 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Powitanie Lata w Lubieniu Kujawskim

/1623-powitanie-lata-w-lubieniu-kujawskim.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na wydarzenie „Powitanie L [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na wydarzenie „Powitanie Lata” w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim w dniu 01.07.2017r. W trakcie imprezy w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach i zasadach udzielania pomocy. Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz grochówkę. Serdecznie zapraszamy

„VII Święto Żuru Kujawskiego” już za nami

/1620-vii-swieto-zuru-kujawskiego-juz-za-nami.html
W dniu 17.06.2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki uczestniczyła [...] W dniu 17.06.2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki uczestniczyła w „VII Święcie Żuru Kujawskiego” w Starym Brześciu . Podczas imprezy w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o lokalnej strategii rozwoju, o najbliższych naborach dotyczących podejmowania nowej działalności oraz rozwijania działalności gospodarczej. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla dzieci i dorosłych podczas, których uczestnicy zdobywali słodkie upominki i gadżety LGD - kubki, parasolki, smycze.

Czytaj więcej...

„ VII Święto Żuru Kujawskiego ” w Starym Brześciu

/1619-vii-swieto-zuru-kujawskiego-w-starym-brzesciu.html
         Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania [...]          Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na wydarzenie „ VII Święto Żuru Kujawskiego ” w Starym Brześciu w dniu 17.06.2017r. W trakcie imprezy w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju , ogłaszanych naborach   i zasadach udzielania pomocy.Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz żurek.
Serdecznie zapraszamy

„Święto Mleka” już za nami

/1618-swieto-mleka-juz-za-nami.html
W dniu 11.06.2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ucz [...] W dniu 11.06.2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  uczestniczyła w „Święcie Mleka” w Grabkowie. Podczas imprezy  w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym  pracownicy  Lokalnej Grupy Działania  udzielali  informacji  o lokalnej strategii rozwoju, o najbliższych naborach dotyczących podejmowania nowej działalności oraz rozwijania działalności gospodarczej. W trakcie imprezy  LGD  zapewniło  animacje oraz konkursy dla dzieci i dorosłych podczas, których uczestnicy zdobywali słodkie upominki i gadżety  LGD - kubki, parasolki, smycze. Podczas imprezy rozdawane były balony z logo Stowarzyszenia i cukierki, a także częstowano pysznym żurkiem.

Kolejnym wydarzeniem, na którym będziecie mogli nas spotkać będzie „VII ŚWIĘTO ŻURU KUJAWSKIEGO” w Starym Brześciu dnia 17.06.2017roku.
  Zapraszamy do galerii zdjęć z pikniku

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku

/1617-informacja-z-posiedzenia-rady-decyzyjnej-ktore-odbylo-sie-w-dniu-6-czerwca-2017-roku-2.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej” i konkurs 3/2017 na działanie w zakresie „ zachowania lokalnego dziedzictwa” Rada Decyzyjna Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została  do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu.

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od
:

 1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
 2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
 3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( konkurs 2/2017)
 2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( konkurs 3/2017)
 3. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się™ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 2/2017
 4. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się™ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 3/2017
 5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły
 6. Wzór protestu

„Święto Mleka” w Grabkowie

/1613-swieto-mleka-w-grabkowie.html
Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza  na w [...] Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza  na wydarzenie „Święto Mleka” w Grabkowie  w dniu 11.06.2017. W trakcie imprezy  w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym  pracownicy  Lokalnej Grupy Działania   będą  udzielać  informacji  o lokalnej strategii rozwoju , ogłaszanych naborach   i  zasadach  udzielania  pomocy. Podczas imprezy  LGD  zapewnia  działania  animacyjne,  konkursy  z gadżetami  LGD oraz żurek. Serdecznie  zapraszamy
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16A, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
OBRAZEK MAPY
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 10 gości

Dzisiaj 80

Wczoraj 109

W tym tygodniu 189

W tym miesiącu 2867

Odwiedzin ogółem 15253

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska