• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na Imprezę własną LGD promującą Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 16 lipca 2022 roku w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2738-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-zaprasza-na-impreze-wlasna-lgd-promujaca-lokalna-strategie-rozwoju-na-lata-2014-2020-w-dniu-16-lipca-2022-roku-w-goreniu-duzym-gm-baruchowo.html
Impreza odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w godzinach 14.00 - 19.00      [...]

Impreza odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w godzinach 14.00 - 19.00
          

Podczas imprezy będą udzielane informacje dotyczące wdrażanych programów przez Lokalną Grupę Działania  Dorzecza Zgłowiączki m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD - warunki  udzielania  pomocy, dokumentacja konkursowa, szkolenia, doradztwo.  Podczas wydarzenia  LGD  zapewnia: darmowe  animacje  dla dzieci m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, zabawy z klaunem, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami,  żurek.

Serdecznie zapraszamy

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2730-posiedzenie-rady-30.html
W dniu 14.07.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...]

W dniu 14.07.2022 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 3/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Załączniki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2727-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2022.html
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obsz [...]

bez tytulu 2100d
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane jest:

Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel ogólny 2 jest realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.
 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.
 • Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

 

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD dnia 30 maja 2022 ogłosiła konkurs na aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 7.

 

Termin składania wniosków: od dnia 20 czerwca 2022r. do dnia 11 lipca 2022r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100% w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

 • pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny, np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych, lodowisk, kręgielni;
 • pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania, np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów, doposażenie lokalnych zespołów lub orkiestr w stroje czy instrumenty.

 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, BY MÓC UZYSKAĆ WSPARCIE - 15 PKT

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku.

 

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2729-informacja-27.html
W sobotę 19 czerwca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości potrójnego jub [...]

W sobotę 19 czerwca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości potrójnego jubileuszu:

                  60- lecia KGW  Kruszyn

                  35 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki”,

                  40 –lecia pracy społecznej Pani Ireny Muszyńskiej.

 

Pani Irena  pełni funkcję Przewodniczącej KGW Kruszyn  jest też kierownikiem zespołu folklorystycznego  „Kruszynioki” jak również  od wielu lat współpracuje z naszym LGD pełniąc w nim funkcję członka Rady.

Na ręce Pani Ireny składamy jeszcze raz gratulacje i podziękowania  dla wszystkich członków KGW jak i zespołu „Kruszynioki” za krzewienie wśród społeczeństwa lokalnych tradycji i folkloru. Życzymy zdrowia i kolejnych pięknych jubileuszy.

                         

                                Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Noc Kupały w Chodczu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2728-noc-kupaly-w-chodczu.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 18 czerwca 2022r. uczestniczy [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 18 czerwca 2022r. uczestniczyło w wydarzeniu – Noc Kupały w Chodczu. Podczas imprezy plenerowej w godzinach od 18.00 do 22.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju i jej głównych zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach oraz doradztwie. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych. Ponadto pracownicy LGD rozdawali ulotki oraz gadżety. Podczas imprezy uczestnicy mogli również skosztować żurku.    

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2732-spotkanie-informacyjne-4.html
W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie [...]

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

    Konkursy PROW 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy w 2022 r.

    Stan wdrażania LSR.

Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania nowej strategii LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR ogłosiło 19 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi(1 konkurs), infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (4 konkursy), dziedzictwo kulturowe (1 konkurs), 6 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD ogłosiło również 9 konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacji, 2 konkursy – kluby pracy, 1 konkurs – granty 7, 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Walne zebranie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2726-walne-zebranie-3.html
Dnia 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo  odbyło się Walne [...] Dnia 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W ramach zebrania przedstawiono i przyjęto uchwały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021. Ostatnim punktem obrad było przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2022.

Czytaj więcej...

Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 4/2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2725-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-4-2022.html
W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wni [...]

W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Aktywność lokalnej młodzieży  - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Przedmiotem szkolenia były:

 Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,

 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji   ,

 Lista warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY - KUPAŁA CHODECZ 2022


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2724-zapraszamy-kupala-chodecz-2022.html
W dniu  18 czerwca (sobota)  będziemy uczestniczyli w imprezie KUPAŁA CHODECZ  2022 [...]

W dniu  18 czerwca (sobota)  będziemy uczestniczyli w imprezie KUPAŁA CHODECZ  2022.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji o działalności LGD, możliwości pozyskania dofinansowań, ogłaszanych konkursach zapraszamy do namiotu LGD – do punktu informacyjnego. Czekamy na Państwa od godziny 18.00

W najbliższy czasie będziemy również:

16 lipca - piknik w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym,

17 lipca - piknik w Izbicy Kujawskiej,

15 sierpnia - piknik Miasto Kowal,

20 sierpnia - piknik w Lubieniu Kujawskim.

Do zobaczenia!!!

Biuro nieczynne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2723-biuro-nieczynne-2.html
Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiącz [...]

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

  
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 75

Wczoraj 61

W tym tygodniu 304

W tym miesiącu 444

Odwiedzin ogółem 174027

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska