• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące zmian danych zawartych w KRYTERIACH WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW – MAJ 2020

/2373-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-danych-zawartych-w-kryteriach-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow-maj-2020.html
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU GRANTO [...]

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓWI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW dla Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. W załączonym dokumencie zawarta jest informacja o wprowadzonych zmianach.

Do wyrażenia swojej opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie uwagi i propozycje zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian:

- za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do dnia 08. 05.2020r.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:  (54) 284-66-69

Załączniki:

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV”

/2360-iv-edycja-konkursu-plastycznego-turystyka-na-obszarze-lgd-w-oczach-mlodych-mieszkancow-iv-2.html
Szanowni Państwo. LGD wznawia nabór prac w ramach IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na [...]

Szanowni Państwo. LGD wznawia nabór prac w ramach IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD  w oczach młodych mieszkańców IV” i wydłuża termin składania prac do 22 maja br. Pace mogą być składane osobiście do biura LGD na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, - w punkcie podawczym Urzędu Gminy W Choceniu (w wejściu głównym) bądź pocztą tradycyjną. Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadza się zmianę w § 6:

Było: „Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020r.”

Jest: Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 5 czerwca 2020r.”

Pozostałe zapisy Regulaminy nie ulegają zmianie.

Prace, które zostały już złożone do biura LGD w ramach ogłoszonego konkursu (przed odwołaniem) będą podlegały ocenie.

KONKURS PLASTYCZNY „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV”- ODWOŁANY!!!

/2356-konkurs-plastyczny-turystyka-na-obszarze-lgd-w-oczach-mlodych-mieszkancow-iv-odwolany.html
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki po [...]

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęło decyzję o odwołaniu konkursu plastycznego. Odbędzie się on w późniejszym terminie. O nowym terminie składania prac plastycznych będziemy informować na naszej stronie.

Doradztwo

/2355-doradztwo-37.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w za [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w zakresie  wniosków o płatność. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Zadzwoń, udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo

/2354-doradztwo-36.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...]

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Zadzwoń, dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać wsparcie.
Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD:  tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o posiedzeniu Rady konkurs 2/2019/EFS/PG

/2364-informacja-o-posiedzeniu-rady-konkurs-2-2019-efs-pg.html
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 2/2019/EF [...]

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 2/2019/EFS/PG w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostało podzielone na dwa etapy - trzy dniowe. Pierwszy etap: odbędzie się w dniach 8,9,10 kwietnia br. oraz drugi etap w dniach 20,21,22 kwietnia br. Pracownicy biura LGD będą kontaktować się członkami Rady w celu uzgodnienia kwestii organizacyjnych posiedzenia.

Załączniki:

Informacja do Beneficjentów składających wnioski o płatność w ramach działań – podejmowanie działalności gospodarczej czy rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014- 2020

/2353-informacja-do-beneficjentow-skladajacych-wnioski-o-platnosc-w-ramach-dzialan-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-czy-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-prow-2014-2020.html
Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem MRiRW oraz ARiMR zdają sobie sprawę z wyjąt [...]

Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem MRiRW oraz ARiMR zdają sobie sprawę z wyjątkowości sytuacji, natomiast nie zmieniły się procedury składania dokumentów w ramach PROW (min. w zakresie potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem).

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność. W zależności od rodzaju załącznika, do wniosku o płatność załączamy oryginał lub kopię. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem z tym, że kopa pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta oraz pracownika LGD. Natomiast kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta.

W obecnym czasie kontakt bezpośredni z naszym biurem LGD jest niemożliwy. Pracownicy wykonują swoje obowiązki, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom kontaktującym się z biurem ograniczyliśmy kontakt tylko do bezpiecznych form – telefon/ email/korespondencja. W związku z powyższy wszystkie dokumenty, które chcecie Państwo złożyć do LGD (w tym potwierdzić za zgodność z oryginałem) składacie Państwo w wejściu głównym do budynku Urzędu gminy w Choceniu (w tym budynku znajduje się biuro LGD) tam dokumenty będą przyjmowane i podane „kwarantannie”. Po 24 godzinach dokumenty są przekazywane do biura LGD.

Prosimy Państwa, żeby wziąć powyższe pod uwagę przy zachowaniu terminu na złożenie wniosku o płatność.

Ponadto w większość Wnioskodawców / Beneficjentów, którzy muszą w ramach uzupełnień pozyskać dokumenty od osób trzecich (bądź ich kopie), powstrzymuje się od składania uzupełnień – będą w późniejszym terminie wnosić o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności (zgodnie z rozporządzeniem 19.2).

Szanowni Państwo, Beneficjenci - Przedsiębiorcy

/2352-szanowni-panstwo-beneficjenci-przedsiebiorcy.html
Wiele osób z naszego obszaru skorzystało z dofinansowania  w ramach programu PROW 2014-2020 n [...]

Wiele osób z naszego obszaru skorzystało z dofinansowania  w ramach programu PROW 2014-2020 na operacje w zakresie:
- podejmowanie  działalności gospodarczej,  czy
- rozwijanie działalności gospodarczej.

Osoby te albo podpisały już umowy i realizują projekty albo mają złożone wnioski do LGD i czekają na podpisanie umów o przyznanie pomocy. We wszystkich tych przypadkach pojawiają się różne problemy z realizacją projektów w związku z zagrożenieniem pandemią koronawirusa. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania/wątpliwości beneficjentów w związku z zaistniałą sytuacją i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Załączniki:

Szanowni Państwo!

/2351-szanowni-panstwo.html
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowi [...]

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki podjął decyzję o czasowej zmianie godzin pracy biura LGD z dniem 17 marca 2020r.

Biuro będzie czynne w godzinach 7.30- 14.00

( a od 14.00 do 15.30) -  tryb pracy zdalnej w tym czasie pracownicy LGD będą dostępni zarówno telefonicznie jak i mailowo.

Cały jednak czas zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć wizyty w biurze LGD - tylko w sprawach pilnych i sytuacji, gdy danej sprawy nie można załatwić telefonicznie.  Kontakt z biurem LGD Wszelkich informacji czy doradztwa udzielimy Państwu telefonicznie (54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028) lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Posiedzenie Rady konkurs 1/2019/EFS/PG

/2363-posiedzenie-rady-konkurs-1-2019-efs-pg.html
Posiedzenie RADY w zakresie oceny wniosków w ramach KONKURSU 1/2019/EFS/PG - Kluby młodzieżowe (z [...] Posiedzenie RADY w zakresie oceny wniosków w ramach KONKURSU 1/2019/EFS/PG - Kluby młodzieżowe (zaplanowane wcześniej na termin 17 marca br.) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostało podzielone na dwa etapy - trzy dniowe. Pierwszy etap: odbędzie się w dniach 1,2,3 kwietnia oraz drugi etap w dniach  8,9,10 kwietnia.
Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 6

Wczoraj 29

W tym tygodniu 387

W tym miesiącu 387

Odwiedzin ogółem 107664

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska