• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W GMINACH LGD

/2216-spotkania-informacyjno-promocyjne-w-gminach-lgd.html
SPOTKANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W GMINACH LGDStowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zaprasza za [...] SPOTKANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W GMINACH LGD

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-promocyjnych na których zostanie przedstawiona informacja o realizowanej LSR w tym m.in działaniach LGD, ogłaszanych konkursach ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w działaniach animacyjnych – zajęcia z rękodzieła. Czas trwania spotkania – 5 godzin.

Harmonogram Spotkań*

MIEJSCE

DATA

DATA

Gmina Włocławek

14.X.2019

15.X.2019

Gmina Chodecz

21.X.2019

22.X.2019

Gmina Baruchowo

28.X.2019

29.X.2019

Gmina Choceń

4.XI.2019

5.XI.2019

Gmina Lubień Kujawski

18.XI.2019

19.XI.2019

*Zgłoszona osoba może uczestniczyć w spotkaniu tylko 1- ego dnia.

Termin zgłoszeń – do 13 września 2019 r.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 54 284 66 69

Ogłoszenie

/2239-ogloszenie-4.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie in [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, która odbędzie się dnia 27 września 2019 r. (piątek) w godzinach 14:00 – 18:30 „Agrofarma” w miejscowości Gołaszewo, gmina Kowal.

W programie konferencji: prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

 • Konkursy PROW 2014-2020
 • Konkursy Rewitalizacja RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
 • Stan wdrażania LSR
W czasie trwania spotkania przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek.

Zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 17.09.2019r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Informacja z posiedzenia Rady , które odbyło się w dniu 27.08.2019 r. – konkurs 4/2019

/2214-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-27-08-2019-r-konkurs-4-2019.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019 na działanie w zakresie Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

/2212-wyniki-naboru-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-w-biurze-lgd.html
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w b [...] W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w biurze LGD, złożyło 4 kandydatów spełniających wymagania formalne. Na stanowisko- Pracownik administracyjno-biurowy została wybrana Pani Magdalena Więcławska mieszkanka Gminy Choceń, która pracę rozpocznie od 1 września 2019r.

Impreza własna LGD: promocja LSR w Boniewie już za nami.

/2210-impreza-wlasna-lgd-promocja-lsr-w-boniewie-juz-za-nami.html
W dniu 25 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganiz [...] W dniu 25 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorganizowała  Imprezę własną LGD: promującą Lokalną Strategię Rozwoju, która odbyła się w Boniewie w godzinach 17.00-22.00. Podczas imprezy w mobilnym punkcie informacyjnym udzielane były informacje dotyczące wdrażanych programów przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD- warunkach udzielania pomocy, dokumentacji konkursowej, szkoleniach, doradztwie.

Podczas imprezy LGD zapewniła uczestnikom : darmowe animacje dla dzieci m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, fotobudkę, zabawy z animatorami, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami i gadżetami LGD, grochówkę.

Czytaj więcej...

Dożynki w Lubieniu Kujawskim już za nami

/2208-dozynki-w-lubieniu-kujawskim-juz-za-nami.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 17 sierpnia 2019 r. uczestnicz [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 17 sierpnia 2019 r. uczestniczyło w wydarzeniu – Dożynki w Lubieniu Kujawskim. Podczas imprezy w godz. 17.00-21.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju, planowanych naborach, zasadach przyznawania dofinansowania. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych oraz dorosłych, ponadto rozdawało ulotki, gadżety – torby, kosmetyczki, balony. Na imprezie znalazło się również coś dla smakoszy – uczestnicy imprezy mogli skosztować pysznej grochówki.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Boniewa na imprezę własną LGD: promocja LSR

/2207-zapraszamy-do-boniewa-na-impreze-wlasna-lgd-promocja-lsr.html
Udział w Imprezie własnej LGD: promocja LSR w dniu 25.08.2019r. w Boniewie, jest równoznaczny z w [...] Udział w Imprezie własnej LGD: promocja LSR w dniu 25.08.2019r. w Boniewie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony i rozpowszechniany przez LGD w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD):

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, Numer KRS 0000280962 
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki można kontaktować się pod nr tel. 544 544 001 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD na podstawie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:
-    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

-    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

-    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

-  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 20 i 21 RODO;

 1. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD.
 3. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 6/2019 - rewitalizacja

/2205-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-6-2019-rewitalizacja.html
W dniu 13 sierpnia 2019 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wn [...] W dniu 13 sierpnia 2019 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Działania infrastrukturalne przyczyniające się do   rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych- zmierzające do ożywienia społeczno- gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Przedmiotem szkolenia były:
Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji   ,
Listę warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na   lata 2014-2020.

Dożynki – Lubień Kujawski

/2206-dozynki-lubien-kujawski.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na Dożynki Gminno- Pa [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na Dożynki Gminno- Parafialne do Lubienia Kujawskiego w dniu 17 sierpnia 2019r. W trakcie imprezy w godzinach od 17:0 do 21:00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach   i zasadach udzielania pomocy. Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz grochówkę.

Posiedzenie Rady

/2203-posiedzenie-rady-14.html
Dnia 27.08.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się pos [...] Dnia 27.08.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konkursu 4/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno –gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym ( Rewitalizacja) zgodnie procedurą wyboru operacji.
Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 41

Wczoraj 40

W tym tygodniu 138

W tym miesiącu 350

Odwiedzin ogółem 87817

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska