• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Szkolenie Rady LGD oraz pracowników biura

/1956-szkolenie-rady-lgd-oraz-pracownikow-biura.html
W dniu 24 września 2018r.w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki od [...] W dniu 24 września 2018r.w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki odbyło się szkolenie Rady LGD oraz pracowników w zakresie „ Stosowania procedur oraz kryteriów dotyczących wyboru operacji przez LGD”.  Na szkoleniu   zostały przekazane Członkom Rady  informacje w następującym zakresie: 
 • Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 • Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z Procedurą wdrażania projektów objętych grantem       w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Doradztwo do konkursu 1/2018/PG (projekty grantowe)

/1955-doradztwo-do-konkursu-1-2018-pg-projekty-grantowe.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w r [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego konkursu 1/2018/PG. Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Kluby młodzieżowe ( w tym z programem rówieśniczym obejmuje m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukacyjne, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym.


Zasady doradztwa do naboru 1/2018/PG

Czytaj więcej...

Spotkanie/szkolenie informacyjne 1/2018/PG – projekty grantowe oś 11

/1954-spotkanie-szkolenie-informacyjne-1-2018-pg-projekty-grantowe-os-11.html
W dniu 24 września 2018 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzec [...] W dniu 24 września 2018 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 1/2018/PG, typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo , edukacyjne , liderowanie, , coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-   Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 11: Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018/PG

/1951-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2018-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] efsii przyciete 3d0e5 98b57Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej, które odbyło się w dniu 05.09.2018 r. – konkurs 3/2018

/1950-informacja-z-posiedzenia-rady-decyzyjnej-ktore-odbylo-sie-w-dniu-05-09-2018-r-konkurs-3-2018.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 3/2018 na działanie w zakresie Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Program Rewitalizacji

/1942-program-rewitalizacji-7.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż kolejny Program Rewit [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż kolejny Program Rewitalizacji   z obszaru LGD  uzyskał   pozytywną ocenę Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego  jest to Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023. Na obszarze działania LGD zatwierdzone Gminne Programy Rewitalizacyjne  posiadają również Gmina Choceń , Chodecz, Lubraniec , Izbica Kujawska , Boniewo , Baruchowo i Gmina Miasto Kowal.

Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Szkolenie z zakresu EFS

/1941-szkolenie-z-zakresu-efs.html
W dniu 8 października 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki orga [...] W dniu 8 października 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje szkolenie z zagadnień dotyczących Osi Priorytetowej 11 (EFS) -działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kluby młodzieżowe, świetlice środowiskowe, kluby pracy, aktywizacja społeczno-zawodowa, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowej) oraz działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej lub obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

Szkolenie poprowadzi ekspert w tej dziedzinie. Zagadnienia przekazane na szkoleniu to m.in. kto może składać wniosek o udzielenie grantu, typy operacji w ramach EFS (oś 11), na co można przeznaczyć granty, wskaźniki, grupa docelowa.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 13.09.2018r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Informacja wyjazd studyjny

/1947-informacja-wyjazd-studyjny.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 27-28.09.2018r. [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 27-28.09.2018r. organizuje wyjazd studyjny Lokalnych liderów z obszaru LGD Dorzecza Zgłowiączki do Brodnicy o tematyce, która obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kluby młodzieżowe, świetlice środowiskowe, kluby pracy, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, a także które obejmują działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) oraz podmioty ekonomii.  Lokalni liderzy  to osoby, które planują  pozyskanie środków  w ramach  konkursów zaplanowanych  w ramach Strategii LGD. Osoby zainteresowane  prosimy o  zgłoszenie się na wyjazd, zapisy  przyjmowane  będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 05.09.2018r wraz z wypełnionym formularzem rekrutacyjnym i oświadczeniem uczestnika (oryginał lub podpisany skan formularza i oświadczenia). W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji w formularzu rekrutacyjnym, celem odpowiedniego przygotowania wyjazdu. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie  kolejność zgłoszenia. W  przypadku większej ilości osób chętnych na wyjazd zostanie utworzona lista rezerwowa. Zapraszamy.

Warsztaty taneczne breakdance-rekrutacja

/1946-warsztaty-taneczne-breakdance-rekrutacja.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty taneczn [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do zapisów na bezpłatne warsztaty taneczne breakdance. Warsztaty odbywać się będą w Boniewie, Choceniu, Chodczu, Izbicy Kujawskiej oraz w Lubrańcu w miesiącach od września do listopada 2018. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży z obszaru LGD ( gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek). Chętni, którzy mogą skorzystać z warsztatów to osoby posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą do 6 września 2018 roku, w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Włocławska 16 w Choceniu, drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 54 284 66 69. Liczba miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem lub wykluczenie społeczne
(np.: wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania).

Do pobrania:

Deklaracja Uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ‐zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ‐zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo‐wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ‐zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika        (z pouczeniem  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 2. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie             z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ‐zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie      z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 3. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 późn. zm.) ‐ zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
 4. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet                  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‐202. ‐ Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie                 o niepełnosprawności. natomiast osoba ze stwierdzonym zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie  o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
 5. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością ‐odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ‐zaświadczenie
 2. osoby niesamodzielne – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 1. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych nalata 2014‐2020‐ zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo  ze spółdzielni  o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 2. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‐2020 ‐oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Warsztaty taneczne

/1940-warsztaty-taneczne.html
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 32

Wczoraj 51

W tym tygodniu 537

W tym miesiącu 1092

Odwiedzin ogółem 65314

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska