POLECANE

plakat 2 91337
1568 pomaranczowa 7fbe4

plakat1

plakat2 

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki   L.p. Imię i nazwisk [...]

 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Ewa Braszkiewicz Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

 Członkowie Rady

 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Anna Molewska Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Paweł Janusz Małas  Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Patryk Wasielewski Lubień Kujawski  Społeczny
8 Seweryn Hołtyn Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Zbigniew Piotrkowski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Andrzej Ulczycki

Lubanie

społeczny

2.

Marcin Rybka

Fabianki

społeczny

3.

Leszek Skalski

Choceń

społeczny

4.

Marcin Dawid Czarniak

Lubraniec

społeczny

5.

Gabriela Majewska

Boniewo

społeczny

6.

Marek Kwieciński

Chodecz

społeczny

7.

Paweł Twardowski

Włocławek

społeczny

 

Członkowie Komitetu 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Magdalena Szychulska

Choceń

społeczny

2.

Tadeusz Nowicki

Fabianki

gospodarczy

3.

Magdalena Wojciechowska-Kmieć

Boniewo

społeczny

4.

Grzegorz Kierzkowski

Chodecz

gospodarczy

5.

Emilia Sulczyńska

Izbica Kujawska

publiczny

6.

Paweł Małas

Brześć Kujawski

społeczny

7.

Jacek Pańka

Lubraniec

gospodarczy

8.

Dariusz Deicki

Lubień Kujawski

społeczny

9.

Katarzyna Kosińska

Lubanie

publiczny

10.

Aneta Kręcicka

Włocławek

publiczny

11.

Jerzy Ciesielski

Boniewo

społeczny

12.

Jarosław Pawlak

Choceń

gospodarczy

 

 

Lista  Członków Stowarzyszenia/Walne Zgromadzenie  Członków 

L.p.  

Nazwisko/Nazwa

Osoba reprezentująca

Sektor

1. Gmina Choceń Roman Nowakowski publiczny
2. Agnieszka Świątkowska   publiczny
3. Hanna Piastowska   publiczny
4. Leszek Skalski   społeczny
5. Mirosław Piotr Wojtczak   gospodarczy
6. Aneta Hoffman   społeczny
7. Tomasz Hoffman   społeczny
8. Magdalena Szychulska   społeczny
9. Armida Kujawa rybak mnieszkaniec
10. Marek  Kujawa rybak mieszkaniec
11. Rada Kobiet Gminy Choceń Halina Makowska społeczny
12. Ireneusz Makowski rybak gospodarczy
13. Urszula Pawlak rybak społeczny
14. Jarsław Pawlak rybak mieszkaniec
15. Wojciech Grzybowski rybak społeczny
16. Łukasz Okulski rybak społeczny
17. Katarzyna Okulska rybak społeczny
18. Stanisław Filipiak rybak społeczny
19. Roman Biliński rybak społeczny
20. Michał Świątkowski rybak społeczny
21. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski publiczny
22. Grochowina Piotr   gospodarczy
23. Grochowina Ewelina   społeczny
   Piotr Lewandowicz    publiczny
24. Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz publiczny
25. Anna Kozłowska   publiczny
26. Zbigniew Łuczak   mieszkaniec
27. Adam Ciesielski   publiczny
28. Gabriela Majewska   społeczny
29. Katarzyna Banasiak rybak społeczny
30. Piotr Banasiak rybak społeczny
31. Jerzy Ciesielski rybak społeczny
32. Monika Mikicka rybak społeczny
33. Magdalena Wojciechowska-Kmieć   mieszkaniec
34. Stanisław Woźniak rybak społeczny
35. Zdzisława Bywalska   publiczny
36. Anna Grunt   publiczny
37. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   gospodarczy
38. Joanna Witkowska- Kracińska   społeczny
39. Aleksandra Woźniak   publiczny
40. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo Stanisław Łukaszewski społeczny
41. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński publiczny
42. Anna Molewska   gospodarczy
43. Marek Kwieciński   społeczny
44. Halina Krajewska   gospodarczy
45. Robert Drzewiecki   publiczny
46. Marek Sikorski rybak społeczny
47. Agnieszka Sikorska rybak społeczny
48. Grzegorz Kierzkowski rybak gospodarczy
49. Ireneusz Wojciechowski rybak mieszkaniec
50. Grzegorz Makowiecki rybak publiczny
51. Benedykt Nowakowski   społeczny
52. OSP w Chodczu Jan Buczkowski społeczny
53. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała publiczny
54. Mirosław Matusiak   publiczny
55. Agata Szmudzińska   publiczny
56. Emilia Sulczyńska   publiczny
57. Wojciech Graczyk   społeczny
58. Ewa Adamczewska   gospodarczy
59. Stowarzyszenie Idea Młodych Krzysztof Sulczyński społeczny
60. Gmina Brześć Kujawski Wojciech Zawidzki publiczny
61. Paweł Janusz Małas   publiczny
62. Grzegorz Ochmański   publiczny
63. Renata Anna Kozicka   publiczny
64. Tomasz Chymkowski   mieszkaniec
65. Bożena Witkowska rybak społeczny
66. Wiesław Witkowski   gospodarczy
67. Mariola Lewandowska rybak społeczny
68. Bernard Lewandowski rybak społeczny
69. OSP w Brześciu Kujawskim Marcin Bartłomiej Janusz społeczny
70. Gmina i Miasto Lubraniec Stanisław Piotr Budzyński publiczny
71. Barbara Marta Kołodziejska   mieszkaniec
72. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska społeczny
73. Marcin Dawid Czarniak   publiczny
74. Kazimierz Magos   gospodarczy
75. Jadwiga Muchowicz rybak społeczny
76. Andrzej Muchowicz rybak społeczny
77. Zdzisława Jakubowska rybak społeczny
78. Zofia Pańka rybak społeczny
79. Jacek Pańka rybak społeczny
80. Anna Pawłowska   społeczny
81. Mirosław Lewandowski   społeczny
  Marek Wiesław Góreczny     publiczny
82. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński publiczny
83. Teresa Jankowska   gospodarczy
84. Mirosław Gawłowski   społeczny
85. Mieczysław Stanisław Gientka   społeczny
86. Halina Lubasińska   społeczny
87. Elżbieta Deicka rybak społeczny
88. Dariusz Deicki rybak społeczny
89. Piotr Seklecki rybak społeczny
90. Bogumił Hrabia   społeczny
91. Klub Sportowy "Lubienianka" Patryk Wasielewski społeczny
92. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska publiczny
93. Michał Chaberski   społeczny
94. Seweryn Hołtyn   mieszkaniec
95. Andrzej Ulczycki   społeczny
96. Katarzyna Kosińska   publiczny
97. Mirosław Niemczyk   społeczny
98. Grażyna Lambarska   gospodarczy
99. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie - "LTP" Lubanie w Lubaniu Jan Dzioba społeczny
100. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski publiczny
101. Beata Obielecka   społeczny
102. Andrzej Kwaśniewski   miezkaniec
103. Dorota Białkowska   publiczny
104. Jadwiga Błaszkiewicz   gospodarczy
105. Marcin Rybka   publiczny
106. Tadeusz Nowicki rybak gospodarczy
107. STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA  W SZPETALU GÓRNYM Zofia Chojnacka społeczny
  Stowarzyszenie  Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo    Waldemar  Kuta społeczny
108. Gmina Włocławek Ewa Braszkiewicz publiczny
109. Magdalena Korpolak- Komorowska   społeczny
110. Roman Gołębiewski   społeczny
111. Paweł Twardowski   gospodarczy
112. Aneta Kręcicka   publiczny
113. Jarosław Masłowski rybak społeczny
114. Maria Staranowicz  rybak społeczny
115. Maria Masłowska rybak społeczny
116. Andrzej Masłowski rybak społeczny
117. Sławomir Piasecki   mieszkaniec
118. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska społeczny
119. Paweł Szameta   społeczny
120. Piotr Szameta   społeczny
121. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski publiczny
122. Roman Tomaszewski   gospodarczy
123. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński społeczny
124. Zofia Rempalska   mieszkaniec
125. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk publiczny
126. Sylwester Szprengiel   gospodarczy
127. Zbigniew Piotrkowski   mieszkaniec
128. Edward Dominikowski   społeczny
129. Eugeniusz Kwiatkowski   mieszkaniec
130. OSP w Grabkowie Szatkowski Stanisław społeczny
131. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski publiczny
132. Zdzisław Szadkowski   gospodarczy
133. Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida społeczny
134. Karol Bednarek   mieszkaniec
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 36 gości

Dzisiaj 2

Wczoraj 74

W tym tygodniu 366

W tym miesiącu 1467

Odwiedzin ogółem 35635

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska