Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
table { border-collapse: collapse; } table, th, td { border: 1px solid black; padding:2px [...] table { border-collapse: collapse; } table, th, td { border: 1px solid black; padding:2px; }
Lista członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 12.04.2022 r.
L.p.   Imie i nazwisko/Nazwa Osoba reprezentująca Funkcja w LGD Sektor Data przyjęcia do Stowarzyszenia
1. Gmina Choceń Roman Nowakowski Prezes Zarządu publiczny 30.12.2008
2. Agnieszka Świątkowska   Członek Rady społeczny Członek założyciel
3. Hanna Piastowska   Wiceprezes Zarządu społeczny 12.04.2012
4. Mirosław Piotr Wojtczak   Członek Rady gospodarczy Członek założyciel
5. Aneta Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
6. Tomasz Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
7. Magdalena Szychulska   Przewodnicząca Komitetu społeczny 16.11.2011
8. Urszula Pawlak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
9. Jarsław Pawlak   Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
10. Łukasz Okulski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
11. Katarzyna Okulska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
12. Stanisław Filipiak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
13. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski Członek zwyczajny publiczny 24.07.2013
14.  Piotr Grochowina    Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
15. Ewelina Grochowina    Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
16. Piotr Lewandowicz   Członek Komisji Rewizyjnej publiczny 30.08.2016
17. Ilona Walczak   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
18. Wojcech Kurant   Członek zwyczajny mieszkaniec 27.11.2019
19. Stanisław Świątkowski   Członek zwyczajny społeczny 02.07.2020
20. Ireneusz Makowski   Członek zwyczajny społeczny 02.07.2020
21. Bartosz Delewski   Członek zwyczajny mieszkaniec 02.07.2020
22. Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
23. Anna Kozłowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
24. Zbigniew Łuczak   Członek zwyczajny mieszkaniec 18.08.2008
25. Adam Ciesielski   Członek Rady społeczny Członek założyciel
26. Gabriela Majewska   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
27. Zdzisława Bywalska   Członek zwyczajny społeczny 12.04.2012
28. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   Członek zwyczajny gospodarczy 18.06.2012
29. Joanna Witkowska- Kracińska   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
30. Aleksandra Woźniak   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
31. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński Wiceprezes  Zarządu publiczny Członek założyciel
32. Halina Krajewska   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
33. Robert Drzewiecki   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
34. Grzegorz Makowiecki   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
35. OSP w Chodczu Jan Buczkowski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
36. Turbiak Zbigniew   Członek Rady gospodarczy 29.08.2019
37. Krupa Błażej   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
38. Łuczak Tomasz   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
39. Drzewiecka Agata   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
40. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
41. Mirosław Matusiak   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
42. Emilia Sulczyńska   Członek Komitetu społeczny 18.08.2008
43. Agata Szmudzińska   Członek zwyczajny publiczny 19.10.2015
44. Wojciech Graczyk   Członek zwyczajny społeczny 22.03.2013
45. Ewa Adamczewska   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
46. Jarosław Pałczyński   Członek zwyczajny społeczny 30.08.2016
47. Szcześniak Agnieszka   Członek zwyczajny publiczny 09.06.2020
48. Kędzierski Przemysław   Członek zwyczajny publiczny 09.06.2020
49. Gmina Brześć Kujawski Tomasz Chymkowski Członek zwyczajny publiczny 30.12.2008
50. Paweł Janusz Małas   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
51. Grzegorz Ochmański   Członek Zarządu społeczny Członek założyciel
52. Renata Anna Kozicka   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
53. Wioletta Jabłóńska    Członek Rady mieszkaniec 20.12.2018
54. Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębina" Grażyna Grabowska Członek zwyczajny społeczny 09.06.2020
55. Koło Gospodyń Wiejskich "Sokołowe Babeczki" z Sokołowa Parcele Anna Wojciechowska Członek zwyczajny społeczny 09.06.2020
56. Koło Gospodyń Wiejskich "Szpilki na roli" z Rzadkiej Woli Alicja Kaźmierska Członek zwyczajny społeczny 09.06.2020
57. Tomasz Siemiński   Członek zwyczajny gospodarczy 12.04.2022
58. Gmina i Miasto Lubraniec Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
59. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
60. Marcin Dawid Czarniak   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
61. Kazimierz Magos   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
62. Marek Wiesław Góreczny   Członek Rady publiczny 13.02.2017
63. Piotr Sławianowski    Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
64. Edyta Sławianowska   Członek zwyczajny gospodarczy 12.04.2022
65. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
66. Mirosław Gawłowski   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
67. Mieczysław Stanisław Gientka   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
68. Halina Lubasińska   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
69. Dariusz Deicki   Członek  Komitetu społeczny 22.02.2010
70. Piotr Seklecki   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
71. Krzysztof Lach   Członek Rady mieszkaniec 09.03.2018
72. Krzysztof Świerczyński   Członek zwyczajny gospodarczy 12.04.2022
73. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
74. Michał Chaberski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
75. Seweryn Hołtyn   Członek zwyczajny mieszkaniec 23.11.2015
76. Piotr Rolirad    Członek Rady mieszkaniec 29.08.2019
77. Rolirad Barbara   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
78. Hołtyn Kamila   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
79. Chentkowska Agelika   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
80. Biesiadzińska Iwona   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
81. Jacek Baszak   Członek zwyczajny gospodarczy 12.04.2022
82. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
83. Dorota Białkowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
84. Jadwiga Błaszkiewicz   Członek Rady gospodarczy 18.08.2008
85. Marcin Rybka   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny 20.05.2010
86. Sosińska Magdalena   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.069.2020
87. Gmina Włocławek Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
88. Roman Gołębiewski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
89. Paweł Twardowski   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
90. Sławomir Piasecki   Członek zwyczajny mieszkaniec 24.07.2013
91. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska Członek Rady społeczny 12.04.2012
92. Katarzyna Knasiak   Członek zwyczajny publiczny 11.01.2019
93. Anita Ochmańska -Robaczewska   Członek zwyczajny społeczny 09.06.2020
94. Anna Podgórska -Spychalska   Członek zwyczajny mieszkaniec 09.06.2020
95. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
96. Roman Tomaszewski   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
97. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński Członek Rady społeczny 08.06.2015
98. Zofia Rempalska   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
99. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
100. Edward Dominikowski   Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
101. Eugeniusz Kwiatkowki   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
102. Zbigniew Piotrowski   Członek zwyczajny mieszkaniec 19.10.2015
103. OSP W Grabkowie Szatkowski Stanisław Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
104. Kamil Olszewski   Członek Rady mieszkaniec 28.08.2019
105. Michał Grzywacz   Członek zwyczajny gospodarczy 12.04.2022
106. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
107. Zdzisław Szadkowski   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
108.  Aktywny Kowal Anna Prokopiak -Lewandowska Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

Członkowie Rady stan na 15.10.2019
       
 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Zbigniew Turbiak Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Piotr Rolirad Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Kamil Olszewski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

Członkowie Komisji Rewizyjnej stan na 01.09.2020 r. 
L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1. Piotr Lewandowicz Choceń społeczny
2. Marcin Rybka Fabianki społeczny
3. Marcin Dawid Czarniak    Lubraniec społeczny
4. Gabriela Majewska          Boniewo społeczny
5. Paweł Twardowski Włocławek społeczny
6. Kamila Dorota Hołtyn      Lubanie społeczny
7. Błażej Krupa                  Chodecz społeczny
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 29

Wczoraj 87

W tym tygodniu 402

W tym miesiącu 116

Odwiedzin ogółem 161090

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska