• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych Gala Finał Ogólnopolskiego 35.”

/2278-festiwal-piosenki-dzieciecej-mikrofon-dla-najmlodszych-gala-final-ogolnopolskiego-35.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki kolejny raz objęło patronatem honorowym Festiwal Piosenk [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki kolejny raz objęło patronatem honorowym Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych Gala Finał Ogólnopolskiego 35.” Gala odbyła się 15 grudnia br. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Organizatorów uhonorowano odznaczeniami- medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” uhonorowany został Adam Myrta, twórca tego festiwalu. Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrały Barbara Lewandowska, wieloletnia pracownica i działaczka kultury, koordynator festiwalu oraz Barbara Kawczyńska – plastyk, dyrektor MCK w Ciechocinku. Odznaczenia wręczyła  Dorota Dzięgielewska dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku.

Czytaj więcej...

Życzenia

/2277-zyczenia-6.html
kartka lgd b5f79 2e296

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

/2276-granty-dla-przedsiebiorcow-os-7-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc.html
(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności z [...]
logo ue ddc24 a94d0(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.

W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
-Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
-Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa 
-Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
-Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

Czytaj więcej...

Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020

/2275-projekty-grantowe-w-ramach-osi-11-rpo-wk-p-2014-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza [...] logo ue ddc24Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

LGD w ramach celu ogólnego 2 LSR, którym jest Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD, w grudniu 2019 r. ogłosi kolejny już nabór wniosków w trybie grantowym w ramach następujących typów projektów:
  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na realizacje takich projektów jak:
- kluby młodzieżowe
- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Czytaj więcej...

Wręczenie nagród za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”

/2274-wreczenie-nagrod-za-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna.html
W środę dnia 11 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka w Choc [...] W środę dnia 11 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: bezprzewodowe głośniki, gadżety. Dodatkowo Komisja wyróżniła 9 osób, którym wręczone zostały dyplomy i upominki. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady

/2273-posiedzenie-rady-17.html
Dnia 17.12.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się pos [...] Dnia 17.12.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konkursu 8/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym Działania Infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno –gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym ( Rewitalizacja) zgodnie procedurą wyboru operacji.
Załączniki:

Wyniki Konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”

/2272-wyniki-konkursu-plastycznego-kartka-swiateczna.html
Dnia 4 grudnia 2019 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Kon [...] Dnia 4 grudnia 2019 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 496 prac zgodnych z regulaminem. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt muzyczny). Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych prac poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji biura LGD

/2251-zmiana-lokalizacji-biura-lgd.html
Od dnia 4 listopada 2019r. biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki mieści się przy ul. S [...]
Od dnia 4 listopada 2019r. biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki mieści się
przy ul. Sikorskiego 12 w Choceniu - budynek Urzędu Gminy (wejście od ul. Jarzębinowej) II piętro.

Szkolenie z biznesplanu

/2271-szkolenie-z-biznesplanu-8.html
W dniu  27.11.2019 r. odbyło się  szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który [...] W dniu  27.11.2019 r. odbyło się  szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji konkursowej w ramach działania podejmowania działalności gospodarczej  i rozwoju  działalności gospodarczej. Szkolenie prowadziła Pani Justyna Stańczak- Anuszewska. Potencjalni beneficjenci konkursów dla przedsiębiorców dowiedzieli się krok po kroku jak wypełnić każde pole w biznesplanie, jak sporządzić analizy finansowe, opisać potencjalnych klientów, kontrahentów oraz konkurencję na rynku.

Czytaj więcej...

Szkolenie / spotkanie informacyjne w ramach konkursu 9/2019

/2270-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-9-2019.html
W dniu 26 listopada 2019r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dla beneficjen [...] W dniu 26 listopada 2019r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dla beneficjentów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:
  • informacje dotyczące wypełniana wniosku o dofinansowanie i załączników
  • najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy,
  • informacje w zakresie kryterium wyboru.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 40

Wczoraj 40

W tym tygodniu 137

W tym miesiącu 349

Odwiedzin ogółem 87816

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska