• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Spotkania informacyjno-promocyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2863-spotkania-informacyjno-promocyjne-2.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 23-26 październik 2023 roku zorganizowało [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 23-26 październik 2023 roku zorganizowało kolejne spotkania dla mieszkańców obszaru objętego LSR, tym razem była to Gmina Lubraniec oraz Gmina Brześć Kujawski. Mieszkańcy mieli okazje spotkać się w świetlicy wiejskiej w Siemnówku, Kazaniu oraz Brzeziu. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali informacje o zakresie działalności LGD oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – warsztaty decoupage, na których tworzone były skrzynki na klucze. Mieszkańcy zdobili drewnianą szafkę bejcą, farbami kredowymi oraz papierem ryżowym. Szafki wykonywane były techniką mix mediową. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Lubraniec oraz Brześć Kujawski za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
{gallery}2023/spotkanie-11-2023-123{/gallery}

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2858-informacja-28.html
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 03.11.2023r. biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godz [...]
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 03.11.2023r. biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 15:00

Za nami pierwsze spotkania informacyjno – promocyjne!!!


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2852-za-nami-pierwsze-spotkania-informacyjno-promocyjne.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach  16-19 październik 2023 roku zorganizowało [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach  16-19 październik 2023 roku zorganizowało spotkania dla mieszkańców gminy Boniewo oraz Choceń. W gminie Boniewo mieliśmy przyjemność spotkać się z mieszkańcami w Osieczu Małym oraz w Otmianowie. Natomiast w gminie Choceń - w świetlicach wiejskich w Wichrowicach oraz Wilkowicach. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – warsztaty decoupage, na których tworzone były skrzynki na klucze. Mieszkańcy zdobili drewnianą szafkę bejcą, farbami kredowymi oraz papierem ryżowym. Technika mix mediowa pozwoliła na zastosowanie wielu wariantów zdobienia, stosując szablony, pasty, bitumy.  Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Boniewo oraz Choceń za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2859-informacja-29.html
Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorze [...]

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki                                                                                                                        (tj. gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Baruchowo, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal).

 do udziału w wyjeździe integracyjnym do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, który odbędzie się 14 listopada 2023 r.

Program wyjazdu:

  • wyjazd około godziny 9.30 z parkingu przed Urzędem Gminy W Choceniu -

( ul. Sikorskiego 12. 87-850 Choceń),

  • zwiedzanie skansenu z przewodnikiem,
  • warsztaty,
  • obiad (około godziny 13.00) i powrót do Chocenia.

Zgłoszenia mogą Państwo dokonać poprzez złożenie w biurze LGD formularza rekrutacyjnego (oryginał na ul. Sikorskiego 12. 87-850 Choceń,  lub skan na zglowiaczka@wp.).

Z osobami, które złożą wypełniony i podpisany formularz skontaktujemy się telefonicznie.

Na wszelkie pytania dotyczące wizyty odpowiemy pod numerem telefonu 728462482.

Zapraszamy!

 

Wyjazd będzie realizowany w ramach projektu współpracy pn. “Apetyt na kujawską tradycję“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


Załączniki:

Posiedzenie rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2856-posiedzenie-rady-35.html
W dniu 20.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada d [...] W dniu 20.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokonała  ponownej oceny wniosku nr 320/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym podejmowanie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Posiedzenie rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2854-posiedzenie-rady-34.html
W dniu 12.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada d [...] W dniu 12.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokonała  ponownej oceny wniosku nr 321/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym podejmowanie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Spotkania informacyjno-promocyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2860-spotkania-informacyjno-promocyjne.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 23-26 październik 2023 roku zorganizowało [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 23-26 październik 2023 roku zorganizowało kolejne spotkania dla mieszkańców obszaru objętego LSR, tym razem była to Gmina Lubraniec oraz Gmina Brześć Kujawski. Mieszkańcy mieli okazje spotkać się w świetlicy wiejskiej w Siemnówku, Kazaniu oraz Brzeziu. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali informacje o zakresie działalności LGD oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – warsztaty decoupage, na których tworzone były skrzynki na klucze. Mieszkańcy zdobili drewnianą szafkę bejcą, farbami kredowymi oraz papierem ryżowym. Szafki wykonywane były techniką mix mediową. Działania animacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Przybysz. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Gminy Lubraniec oraz Brześć Kujawski za uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 19.09.2023 r. – konkurs 1/2023


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2848-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-19-09-2023-r-konkurs-1-2023.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  1/2023 na działanie w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.      

czytaj więcej   Aktualności


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2846-aktualnosci.html
Przedstawiciele Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 15 wrze [...]

Przedstawiciele Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 15 września 2023r. mieli okazje uczestniczyć w dwóch wydarzeniach w Gminie Boniewo. Pierwszym z nich było uroczyste otwarcie placu zabaw w miejscowości Boniewo – projekt ubiega się o dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach konkursu na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej działanie 19„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Drugim wydarzeniem było oficjalne otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy w Boniewie. Nowa siedziba to kompleksowo zmodernizowany i nowocześnie wyposażony obiekt. Szczególną uwagę przyciąga nowoczesna przeszklona klatka schodowa z windą.  

Więcej informacji oraz fotorelacja pod linkiem https://nwloclawek.pl/artykul/wielkie-otwarcie-urzedu/1477649

Źródło zdjęć https://nwloclawek.pl/artykul/wielkie-otwarcie-urzedu/1477649 

Czytaj więcej...

"PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZCZEM ZGŁOWIĄCZKI"


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2844-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzczem-zglowiaczki.html
Sierpień z ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” to zdecydowanie gimnastyka n [...]

Sierpień z ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” to zdecydowanie gimnastyka na świeżym powietrzu. Uczestnicy korzystając z pięknej pogody brali udział w  wycieczkach rowerowych, nordic walking, ćwiczyli na siłowni zewnętrznej, a nawet na placu zabaw J. Po zajęciach kulinarnych jeszcze długo zapach pysznego jedzenia unosił się w gminach, m.in. Kowal czy też Lubraniec. Przygotowywane były różnego rodzaju sałatki, chłodnik z melona z ogórkiem zielonym na mleku kokosowym, czy też sandacz uraczony ryżem śródziemnomorskim z sosem rybno-groszkowym. Na zajęciach z rękodzieła pod okiem Aniołowo Pracownia Rękodzieła Ludowego tworzone były zegary oraz butelki do nalewek. W gminie Lubień Kujawski powstały piękne koty z polaru!

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 73

Wczoraj 61

W tym tygodniu 302

W tym miesiącu 442

Odwiedzin ogółem 174025

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska