ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

http://www.kujawiaki.pl/2482-zakonczenie-naboru-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html
100%auto
  W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zako [...]

 

W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zakończyło nabór wniosków w ramach konkursu 1/2020/EFFRR/PG  Z  zakresu tematycznego:

WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Środki na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą z Regionalnego Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata2014-2020. Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosiła   -  1 001 550,00 zł

Nabór wniosków trwał od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

W trakcie naboru do biura Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki wpłynęło 55 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę 2 473 090,12 zł  co stanowi  247% alokacji środków na konkurs.

Poniżej przedstawiamy  ilość wniosków złożonych przez przedsiębiorców z danej gminy:

- Chodecz -13 wniosków

- Choceń – 9 wniosków

- Izbica Kujawska – 5 wniosków

- Fabianki – 4 wnioski

- Lubraniec – 4 wnioski

- Kowal – 4 wnioski

- Brześć Kujawski – 3 wnioski

- Boniewo – 3 wnioski

- Miasto Kowal 3 wnioski

- Włocławek – 2 wnioski

- Baruchowo – 2 wnioski

- Lubień Kujawski  - 2 wnioski

- Lubanie – 1 wniosek

W ramach konkursu przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie zakupu środków trwałych                                 w zakresie rozszerzenia zakresu działania poprzez wprowadzenie nowych usług lub ulepszenie usług już świadczonych. Przedsiębiorca mógł wnioskować maksymalnie o 50 000,00zł wsparcia (85% koszów kwalifikowalnych). Przedsiębiorcy z obszaru działania LGD wnioskowali o dofinansowanie projektów m.in. w zakresie następujących usług: budowlanych, zagospodarowania terenów zieleni, gastronomicznych, cukierniczych, kosmetycznych, naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów, rehabilitacji i regeneracji, czy usług w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Konkurs ten choć pierwszy raz przeprowadzony przez LGD w czasie pandemii  to jak widzimy cieszył się dużym powodzeniem. Mimo trudnej sytuacji LGD przeprowadziło trzy szkolenia online dla  przedsiębiorców w których uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób i udzielało doradztwa. Warto zaznaczyć, że ten konkurs był również pierwszym konkursem dla LGD przeprowadzonym w trybie grantowym dla przedsiębiorców i pierwszym w którym środki dla firm z naszego obszaru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. A co oznacza „tryb grantowy” - od strony przedsiębiorcy, zminimalizowanie dokumentacji aplikacyjnej do niezbędnego minimum (choć tych dokumentów które należało złożyć z wnioskiem wcale nie było aż tak mało, ale były one konieczne). A od strony LGD „tryb grantowy”- to już nie tylko tak jak przy innych konkursach proces  wyboru i oceny, który kończył się w LGD na etapie podjęcia decyzji o wyborze operacji do dofinansowania. W trybie grantowym to LGD podpisuje z przedsiębiorcami  umowy o powierzenie grantu, rozlicza projekt, kontroluje jego realizację -nie tylko w tracie realizacji projektu ale również w okresie jego trwałości,  i dokonuje płatności.

LGD ma 60 dni na ocenę i wybór projektów więc pierwsze umowy na realizacje projektów będą podpisywane z przedsiębiorcami w pierwszym kwartale 2021 roku.