Doradztwo i szkolenia

http://www.kujawiaki.pl/2536-doradztwo-i-szkolenia.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowa [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o zasadach udzielenia dofinansowania, na doradztwo do biura Stowarzyszenia LGD. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają  osoby/podmioty, które uzgodniły termin doradztwa z pracownikiem LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane drogą telefoniczną, emailową lub osobiście. Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę/podmiot do rejestru doradztwa prowadzonego przez pracownika. Osoba/podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z doradztwa  mogą umówić się z pracownikiem biura LGD na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.LGD w ramach swojej działalności przeprowadza szkolenia i spotkania w ramach ogłaszanych konkurów. Na szkoleniach omawiane są m.in. warunki udzielenia wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan, kryteria wyboru operacji, wnioski o płatność itp.