Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

http://www.kujawiaki.pl/2539-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W [...]

W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.


Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:

Kamil Dzięcielewski MONTAŻ-DACH

AUTO-TUR Marek Biernacki

Sebastian Bogdanowicz EBIMONT

AUTO NAPRAWA Dariusz Kapuściński
bez tytulu 2b2ce


Galeria zdjęć:
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)