Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

http://www.kujawiaki.pl/2543-kolejne-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grant [...]

W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.


Grantobiorcy:

Dąbkowska Jadwiga F.H.U.”JAGODA”

Tartak JODEŁKA Magdalena Szczesna

Gabinet Kosmetyczny Paulina Dębska

SystemSmart Łukasz Waśniewski

ROLMAT Błaszkiewicz Spółka Jawna

ATH KONCERT ANDRZEJ HOFFMAN

ArtFolk Miłosz Kierzkowski

Strength&Conditioning Coach - Bartosz Gralewski

bez tytulu 0b229


Galeria zdjęć:
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)
Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)