Podpisanie umów (granty oś 11)

http://www.kujawiaki.pl/2615-podpisanie-umow-granty-os-11.html
W dniu 30 września 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. [...]

W dniu 30 września 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński oraz Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska. Umowy dotyczyły ogłoszonego naboru 1/2021/EFS/PG z zakresu kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020. Konkurs został ogłoszony 24 maja 2021 r. Alokacja wynosiła 500 000,00 zł.


Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:

Uczniowski Klub Sportowy ,,Cyprianka”

Miasto i Gmina Chodecz

Miejsko Gminny Klub Sportowy ,,Kujawianka” Izbica Kujawska.

Galeria zdjęć:
Podpisanie umów (granty oś 11)
Podpisanie umów (granty oś 11)
Podpisanie umów (granty oś 11)