Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 28.09.2021 r. – konkurs 2/2021/EFS/PG (2)

http://www.kujawiaki.pl/2620-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-28-09-2021-r-konkurs-2-2021-efs-pg-2.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021/EFS/PG  w zakresie Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej