"Stosowanie procedur oraz kryteriów dotyczących wyboru operacji przez LGD"

http://www.kujawiaki.pl/27-stosowanie-procedur-oraz-kryteriow-dotyczacych-wyboru-operacji-przez-lgd.html
"Stosowanie procedur oraz kryteriów dotyczących wyboru operacji przez LGD"

"Stosowanie procedur oraz kryteriów dotyczących wyboru operacji przez LGD"