Perełki Dorzecza Zgłowiączki - niebawem rozstrzygnięcie konkursu

http://www.kujawiaki.pl/414-perelki-dorzecza-zglowiaczki-niebawem-rozstrzygniecie-konkursu.html
Siedemnaście osób zgłosiło swoje prace do kolejnej edycji konkursu fotograficznego "Perełki Dor [...]

Siedemnaście osób zgłosiło swoje prace do kolejnej edycji konkursu fotograficznego "Perełki Dorzecza Zgłowiączki". Przedmiotem nadesłanych prac były krajobrazy, zabytki, folklor, przyroda, architektura oraz urokliwe miejsca znajdujące się na terenie gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek- gmin należących do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Niebawem komisja konkursowa oceni poszczególne prace. Dokona tego z podziałem na dwie kategorie wiekowe - do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia. Nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategorii jest rower. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone uczestnikom podczas dożynek w Śmiłowicach. Informacja o terminie posiedzenia komisji zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.