Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
Lista członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 27.06.2023 r. L.p.&nbs [...] Lista członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 27.06.2023 r.

L.p. 

Imię i nazwisko/Nazwa

Osoba reprezentująca

Funkcja w LGD

Sektor

Data przyjęcia do Stowarzyszenia

1.

Gmina Choceń

Roman Nowakowski

Prezes Zarządu

publiczny

30.12.2008

2.

Agnieszka Świątkowska

 

Członek Rady

publiczny

Członek założyciel

3.

Hanna Piastowska

 

Wiceprezes Zarządu

społeczny

12.04.2012

4.

Mirosław Piotr Wojtczak

 

Członek Rady

gospodarczy

Członek założyciel

5.

Aneta Hoffman

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

6.

Tomasz Hoffman

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

7.

Magdalena Szychulska

 

Przewodnicząca Komitetu

społeczny

16.11.2011

8.

Urszula Pawlak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

9.

Jarsław Pawlak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

10.

Łukasz Okulski

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

11.

Katarzyna Okulska

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

12.

Stanisław Filipiak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

13.

Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

Ariel Malinowski

Członek zwyczajny

publiczny

24.07.2013

14.

 Piotr Grochowina

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

08.06.2015

15.

Ewelina Grochowina

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

08.06.2015

16.

Piotr Lewandowicz

 

Członek Komisji Rewizyjnej

gospodarczy

30.08.2016

17.

Ilona Walczak

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

18.

Wojcech Kurant

 

Członek zwyczajny

publiczny

27.11.2019

19.

Stanisław Świątkowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

20.

Ireneusz Makowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

21.

Bartosz Delewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

22.

Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń

Radosław Chełminiak

Członek zwyczajny

społeczny

19.05.2023

23.

Gmina Boniewo

Marek Klimkiewicz

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

24.

Anna Kozłowska

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

25.

Zbigniew Łuczak

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

26.

Adam Ciesielski

 

Członek Rady

publiczny

Członek założyciel

27.

Gabriela Majewska

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

Członek założyciel

28.

Zdzisława Bywalska

 

Członek zwyczajny

społeczny

12.04.2012

29.

Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.06.2012

30.

Joanna Witkowska- Kracińska

 

Członek zwyczajny

społeczny

24.07.2013

31.

Aleksandra Woźniak

 

Członek zwyczajny

publiczny

24.07.2013

32.

Gmina Chodecz

Jarosław Grabczyński

Wiceprezes  Zarządu

publiczny

Członek założyciel

33.

Halina Krajewska

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

34.

Robert Drzewiecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

35.

Grzegorz Makowiecki

 

Członek zwyczajny

publiczny

22.02.2010

36.

OSP w Chodczu

Jan Buczkowski

Członek zwyczajny

społeczny

16.07.2015

37.

Zbigniew Turbiak

 

Członek Rady

gospodarczy

29.08.2019

38.

Błażej Krupa

 

Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

09.06.2020

39.

Tomasz Łuczak

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

40.

 Agata Drzewiecka

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

41.

Gmina i Miasto Izbica Kujawska

Marek Dorabiała

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

42.

Mirosław Matusiak

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

43.

Emilia Sulczyńska

 

Członek Komitetu

społeczny

18.08.2008

44.

Agata Szmudzińska

 

Członek zwyczajny

publiczny

19.10.2015

45.

Wojciech Graczyk

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.03.2013

46.

Ewa Adamczewska

 

Członek Rady

gospodarczy

08.06.2015

47.

Jarsław Pałczyński

 

Członek zwyczajny

społeczny

30.08.2016

48.

Szcześniak Agnieszka

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

49.

Kędzierski Przemysław

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

50.

Gmina Brześć Kujawski

Tomasz Chymkowski

Członek zwyczajny

publiczny

30.12.2008

51.

Paweł Janusz Małas

 

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

52.

Grzegorz Ochmański

 

Członek Zarządu

społeczny

Członek założyciel

53.

Renata Anna Kozicka

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

54.

Wioletta Jabłóńska

 

Członek Rady

publiczny

20.12.2018

55.

Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębina"

Grażyna Grabowska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

56.

Koło Gospodyń Wiejskich "Sokołowe Babeczki" z Sokołowa Parcele

Anna Wojciechowska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

57.

Koło Gospodyń Wiejskich "Szpilki na roli" z Rzadkiej Woli

Alicja Kaźmierska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

58.

Tomasz Siemiński

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

59.

Gmina i Miasto Lubraniec

Stanisław Piotr Budzyński

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

60.

Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych

Małgorzata Magdalena Wrzesińska

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

61.

Marcin Dawid Czarniak

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

Członek założyciel

62.

Kazimierz Magos

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

63.

Marek Wiesław Góreczny

 

Członek Rady

publiczny

13.02.2017

64.

Piotr Sławianowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

65.

Edyta Sławianowska

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

66.

Gmina Lubień Kujawski

Marek Wiliński

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

67.

Mirosław Gawłowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

68.

Mieczysław Stanisław Gientka

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

69.

Halina Lubasińska

 

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

70.

Dariusz Deicki

 

Członek  Komitetu

społeczny

22.02.2010

71.

Piotr Seklecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

72.

Krzysztof Lach

 

Członek Rady

społeczny

09.03.2018

73.

Krzysztof Świerczyński

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

74.

Gmina Lubanie

Larysa Krzyżańska

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

75.

Michał Chaberski

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

76.

Seweryn Hołtyn

 

Członek zwyczajny

społeczny

23.11.2015

77.

Piotr Rolirad

 

Członek Rady

społeczny

29.08.2019

78.

Rolirad Barbara

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

79.

Hołtyn Kamila

 

Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

09.06.2020

80

Biesiadzińska Iwona

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

81

Jacek Baszak

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

82

Gmina Fabianki

Zbigniew Słomski

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

83

Dorota Białkowska

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

84

Jadwiga Błaszkiewicz

 

Członek Rady

publiczny

18.08.2008

85

Marcin Rybka

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

20.05.2010

86

Sosińska Magdalena

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.069.2020

87

Jacek Reniecki

Waldemar Białkowski

Członek zwyczajny

gospodarczy

19.05.2023

88

Gmina Włocławek

Magdalena Korpolak- Komorowska

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

89

Roman Gołębiewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

90

Paweł Twardowski

 

Członek Komisji Rewizyjnej

gospodarczy

18.08.2008

91

Sławomir Piasecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

24.07.2013

92

Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki"

Irena Muszyńska

Członek Rady

społeczny

12.04.2012

93

Katarzyna Knasiak

 

Członek zwyczajny

społeczny

11.01.2019

94

Anita Ochmańska -Robaczewska

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

95

Anna Podgórska -Spychalska

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

96

Gmina Baruchowo

Stanisław Sadowski

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

97

Roman Tomaszewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

08.06.2015

98

Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina"

Sławomir Terpiński

Członek Rady

społeczny

08.06.2015

99

Zofia Rempalska

 

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015

100

Viwaldi Waldemar Białkowski

Waldemar Białkowski

Członek zwyczajny

gospodarczy

19.05.2023

101

Koło Gospodyń Wiejskich Kurowo –Parcele „Kurowianki”

Wiesława Chełminiak

Członek zwyczajny

społeczny

19.05.2023

102

Gmina Kowal

Stanisław Adamczyk

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

103

Edward Dominikowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

08.06.2015

104

Eugeniusz Kwiatkowki

 

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015

105

Zbidniew Piotrowski

 

Członek zwyczajny

społeczny

19.10.2015

106

OSP W Grabkowie

Szatkowski Stanisław

Członek zwyczajny

społeczny

16.07.2015

107

Kamil Olszewski

 

Członek Rady

społeczny

28.08.2019

108

Michał Grzywacz

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

109

Gmina Miasto Kowal

Eugeniusz Gołembiewski

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

110

Zdzisław Szadkowski

 

Członek Rady

gospodarczy

08.06.2015

111

 Aktywny Kowal

Anna Prokopiak -Lewandowska

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

Członkowie Rady stan na 15.10.2019
       
 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Zbigniew Turbiak Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Piotr Rolirad Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Kamil Olszewski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

Członkowie Komisji Rewizyjnej stan na 01.09.2020 r. 
L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1. Piotr Lewandowicz Choceń społeczny
2. Marcin Rybka Fabianki społeczny
3. Marcin Dawid Czarniak    Lubraniec społeczny
4. Gabriela Majewska          Boniewo społeczny
5. Paweł Twardowski Włocławek społeczny
6. Kamila Dorota Hołtyn      Lubanie społeczny
7. Błażej Krupa                  Chodecz społeczny
 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 0

Wczoraj 75

W tym tygodniu 75

W tym miesiącu 1352

Odwiedzin ogółem 182504

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska