• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2898-informacja-30.html
Informujemy, iż spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 [...]

Informujemy, iż spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej planowane na 23 kwietnia 2024r. nie odbędzie się z powodu braku zgłoszeń w wyznaczonym przez LGD terminie. 

Doradztwo do naboru 1/2024 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2896-doradztwo-do-naboru-1-2024-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w [...]


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru 1/2024 - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę. Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przed ostatniego dnia naboru.   Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy   biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą  odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2895-spotkanie-szkolenie-informacyjne-dotyczace-oglaszanego-naboru-wnioskow-1-2024-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
W dniu 23 kwietnia 2024 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowi [...]


W dniu 23 kwietnia 2024 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 1/2024- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (728-462-481) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 19.04.2024 r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Zapraszamy.

Załączniki:

Ogłoszenie naboru do konkursu LGD: 1/2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2894-ogloszenie-naboru-do-konkursu-lgd-1-2024.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obsz [...]

bez tytulu 771e6

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 1/2024

 

Termin składania wniosków: od dnia 6 maja 2024 r.  do dnia 20 maja 2022 r. do godz.15,30

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Czytaj więcej

 

 

Informacja - zmiana adresu e-mail


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2892-informacja-zmiana-adresu-e-mail.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie adresu email! Wszystkie wiadomości p [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie adresu email!

Wszystkie wiadomości prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pierwsze spotkanie za nami!


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2891-pierwsze-spotkanie-za-nami.html
15 marca 2024r. odbyło się pierwsze spotkanie realizowane w ramach planu komunikacji przedstawicie [...]

15 marca 2024r. odbyło się pierwsze spotkanie realizowane w ramach planu komunikacji przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki z mieszkańcami gminy Boniewo. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele KGW, Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego, sołtysi, radni oraz mieszkańcy. Podczas zebrania został przedstawiony harmonogram ogłaszanych konkursów przez LGD w 2024 roku wraz z planowaną kwotą środków na wdrażanie LSR, omówione zostały warunki i zasady udzielania wsparcia oraz zostały zebrane pomysły do realizacji w ramach LGD od uczestników spotkania. Planujemy spotkanie w każdej gminie z obszaru LGD w kolejnych miesiącach, o czym będziemy informować poprzez stronę internetową, facebook oraz za pośrednictwem plakatów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania. Do zobaczenia!

Czytaj więcej...

Zmiana numeru telefonów


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2889-zmiana-numeru-telefonow.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie numerów telefonów. Dostępne numery [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie numerów telefonów.

Dostępne numery telefonów:

728-462-482 – Dyrektor Biura

784-953-246 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Główne założenia LSR na lata 2021-2027


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2888-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2021-2027.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego [...] bez tytulu 0268cStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027 będzie realizować dwa cele.

Cel 1 - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LSR.

Cel ten ma przyczynić się do poprawy warunków życia na obszarze LSR poprzez stworzenie miejsc rekreacji, rozwój turystyki i usług oraz poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa.    

W ramach celu 1 planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.2 – Działania na rzecz poprawy dostępności do usług na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.3 – Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru działania LGD.

Grupę docelową dla powyższych przedsięwzięć stanowią mieszkańcy obszaru wdrażania LSR, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji (kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, osoby poszukujące zatrudnienia), organizacje pozarządowe, turyści, osoby fizyczne, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, osoby prawne w tym mikro i małe przedsiębiorstwa.

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ze środków funduszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach celu 1 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

  1. poprawy dostępu do usług, poprawy dostępu do infrastruktury publicznej;
  2. przedsiębiorczości w ramach podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej;
  3. ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów konkursowych i grantowych.

Cel 2 – Wsparcie aktywizacji oraz nabywania kompetencji wśród mieszkańców obszaru LSR.

Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych problemów, takich jak: brak oferty w zakresie rozwijania zainteresowań czy nabywania nowych umiejętności, starzenie się społeczeństwa, niska aktywność społeczna, brak podmiotów oferujących usługi w zakresie kształcenia, wykluczenie społeczne, negatywne skutki pandemii a także brak ofert w zakresie organizacji czasu wolnego.

W ramach celu 2 planowana jest realizacja następującego przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 2 – Działania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze LGD.

Grupę docelową dla powyższego przedsięwzięcia stanowią jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, mieszkańcy w tym młodzież, seniorzy w tym osoby w niekorzystnej sytuacji, turyści, organizacje pozarządowe. 

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP) ze środków funduszu Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

W ramach celu 2 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

  1. tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych, w ramach których możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży;
  2. tworzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które będą angażować mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych;
  3. działań na rzecz integracji seniorów, pozwalających uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym, obejmujących m.in.:

- tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora,

- funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku,

- zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych,

- uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów grantowych.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie https://www.kujawiaki.pl/

Spotkanie z lokalną społecznością w Boniewie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2885-spotkanie-z-lokalna-spolecznoscia-w-boniewie.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru dział [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD, a w szczególności mieszkańców Gminy Boniewo w tym m.in sołtysów, radnych, przedstawicieli KGW, OSP i innych organizacji na spotkanie dnia 15 marca 2024r. o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie, ul. Szkolna 32. Na spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram ogłaszanych konkursów przez LGD w 2024 roku, omówione zostaną warunki i zasady udzielania wsparcia oraz zebrane zostaną pomysły do realizacji w ramach LGD. Takie spotkanie planowane jest w każdej gminie z obszaru naszego działania w miesiącach marzec-maj, o czym będziemy informować poprzez stronę internetową, facebook oraz za pośrednictwem plakatów. Do zobaczenia!

Warsztat refleksyjny


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2884-warsztat-refleksyjny-5.html
W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowią [...]

W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich. Spotkanie prowadziła Dyrektor biura LGD Aneta Hoffman.

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR, omówiono poziom zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  wybieranych, stopień stosowania kryteriów  wyboru oraz jakość wybieranych projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura. Dyskusja dotyczyła zmian jakie należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej prowadzić działania informacyjnie i animacyjne.

Czytaj więcej...

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 0

Wczoraj 75

W tym tygodniu 75

W tym miesiącu 1352

Odwiedzin ogółem 182504

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska