• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Szkolenie KRUS


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2914-szkolenie-krus.html
Dnia 27.06.2024 roku w Brzeskim Centrum Kultury i Historii ,,Wahadło” odbyło się szkolenie dla [...]

Dnia 27.06.2024 roku w Brzeskim Centrum Kultury i Historii ,,Wahadło” odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas szkolenia pracownicy LGD mieli możliwość zapoznania się tematyką dotyczącą rolnika, małżonka rolnika, domownika, czy działalności rolniczej.  Przedstawione zostały kwestie ubezpieczenia w KRUS w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, wysokości składek oraz progów do wysokości których można być ubezpieczonym w KRUS. Szkolenie to przeprowadzili pracownicy KRUS placówki terenowej z Włocławka. Dziękujemy za merytoryczne omówienie tematu. 

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2910-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-3.html
W dniu 26 czerwca 2024 roku w Choceńskim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Sto [...]

W dniu 26 czerwca 2024 roku w Choceńskim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W ramach zebrania przedstawiono i przyjęto uchwały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023, wyboru Zarządu, wyboru Prezesa i dwóch Wiceprezesów, wyboru Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Rady. Ostatnim punktem obrad było przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2024. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie.

Czytaj więcej...

Forum Generalne LGD


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2909-forum-generalne-lgd.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 26 czerwca 2024 roku zorganizowała F [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 26 czerwca 2024 roku zorganizowała Forum Generalne LGD, w którym wzięli udział  m.in. uczestnicy spotkań infromacyjno- konsultacyjnych organizowanych w gminach, przedstawiciele KGW,OSP, sołectw, radni gminni i powiatowi, wójtowie oraz burmistrzowie, pracownicy urzędów gmin.

Podczas Forum pracownicy LGD przedstawili wnioski, pomysły i potrzeby zgłoszone podczas spotkań gminnych. Przedmiotem konsultacji na Forum był także sposób premiowania projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. Pracownicy przedstawili  główne założenia programu EFS+ oraz PS WPR.

Podczas Forum głos zabrali beneficjenci, którzy skorzystali w poprzedniej perspektywie z dofinansowań za pośrednictwem LGD. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie.

Czytaj więcej...

WAŻNE INFORMACJE !!! ZMIANA ROZPORZĄDZEŃ PROW 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2908-wazne-informacje-zmiana-rozporzadzen-prow-2014-2020.html
Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozpo [...]

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4 obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 do dnia 30.09.2024 roku

WAŻNE INFORMACJE !!! ZMIANA ROZPORZĄDZEŃ PROW 2014-2020 · Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (mojregion.eu)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zaprasza do udziału w Forum generalnym, które odbędzie się 26 czerwca 2024r. o godzinie 14.00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu, ul. 3 Maja 29.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2907-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-serdecznie-zaprasza-do-udzialu-w-forum-generalnym-ktore-odbedzie-sie-26-czerwca-2024r-o-godzinie-14-00-w-chocenskim-centrum-kultury-biblioteka-w-choceniu-ul-3-maja-29.html

Notice: Undefined variable: uciete in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 185
zaproszenie forum 0207d

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 04.06.2024 r. – konkurs 1/2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2905-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-04-06-2024-r-konkurs-1-2024.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  1/2024 na działanie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.    

czytaj więcej
     

Walne Zebranie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2911-walne-zebranie-5.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki uprzejmie informuje, iż dnia 26 czerwca 2024 roku  o [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki uprzejmie informuje, iż dnia 26 czerwca 2024 roku  o godz. 13-tej w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. 3 Maja 29,  odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki- sprawozdawcze.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 20. Dyskusja.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 22. Dyskusja.
 23. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2024.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po zakończeniu walnego zebrania odbędzie się Forum Generalne LGD, na którym zostaną przedstawione wnioski, pomysły i potrzeby zgłoszone podczas przeprowadzonych spotkań gminnych.

Projekty uchwał  znajdują się do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl  - zakładka  MENU - dokumenty LGD.

Terminy i miejsca spotkań informacyjno-konsultacyjnych LSR 2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2903-terminy-i-miejsca-spotkan-informacyjno-konsultacyjnych-lsr-2024.html
1.Gmina Kowal - miejsce: świetlica Rakutowo - w dniu 3.06.2024r. godz. 10.00 2.Gmina Baruchow [...]

1.Gmina Kowal - miejsce: świetlica Rakutowo - w dniu 3.06.2024r. godz. 10.00

2.Gmina Baruchowo – miejsce: Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie - w dniu 3.06.2024r. godz. 12.30

3.Gmina Lubień Kujawski - miejsce: Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim - w dniu 5.06.2024r. godz. 10.00

4.Gmina Brześć Kujawski - miejsce: BCKiH - Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim - w dniu 5.06.2024r. godz. 10.00

5.Gmina Chodecz - miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Chodczu - w dniu 5.06.2024r. godz. 13.00

6.Miasto Kowal - miejsce: Urząd Miasta w Kowalu - w dniu 6.06.2024r. godz. 9.30

7.Gmina Włocławek - miejsce: Urząd Gminy we Włocławku - w dniu 6.06.2024r. godz. 10.00

8.Gmina Lubanie - miejsce: Centrum Kultury w Lubaniu - w dniu 6.06.2024r. godz. 13.00

9.Gmina Fabianki - miejsce: Urząd Gminy w Fabiankach - w dniu 6.06.2024r. godz. 13.00

10.Gmina Izbica Kujawska - miejsce: Urząd Gminy w Izbicy Kujawskiej - w dniu 7.06.2024r. godz.  9.00

11.Gmina Lubraniec - miejsce: świetlica w Siemnówku - w dniu 7.06.2024r.  godz. 12.00 

12.Gmina Choceń - miejsce: Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka w Choceniu - w dniu 10.06.2024r. godz. 13.00


Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2902-posiedzenie-rady-38.html
W dniu 04.06.2024 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...] W dniu 04.06.2024 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 1/2024 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

czytaj więcej

Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2899-stawiacie-na-ekologie-organizujecie-akcje-proekologiczne-zgloscie-sie-do-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-swietlice-wiejskie-co-tutaj-sie-dzieje.html
Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym [...]

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzimy koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne. Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. Do konkursu można zgłosić działania proekologiczne zrealizowane przez koło gospodyń wiejskich od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której funkcjonuje dane koło gospodyń wiejskich. Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 33.000 zł.

 W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy do 1 lipca 2024 r.  Należy go wysłać przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić, lub dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie - co tutaj się dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934

Zachęcamy do udziału w konkursie

Załączniki:
 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 64

Wczoraj 117

W tym tygodniu 64

W tym miesiącu 2336

Odwiedzin ogółem 189538

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska