• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2824-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2024.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki działa na obszarze całego powiatu włocławskiego. Obe [...] bez tytulu aa45e

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki działa na obszarze całego powiatu włocławskiego. Obecnie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR), która zakłada realizację trzech celów:

- cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR,

- cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD,

- cel ogólny 3 – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku. 

W ramach tych celów przeprowadzane były nabory wniosków na realizację projektów z różnych zakresów tematycznych. Konkursy były realizowane w ramach środków pochodzących z dwóch programów:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW),
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P).

Budżet LGD przeznaczony na realizację konkursów w ramach programu PROW wynosił ponad 15 000 000 zł. W ramach tych środków LGD ogłaszało konkursy z następujących zakresów tematycznych:

 • Drogi lokalne – 1 konkurs,
 • Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturalna – 4 konkursy,
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 1 konkurs,
 • Wsparcie na nową działalność gospodarczą – PREMIA – 7 konkursów,
 • Rozwój działalności gospodarczej – 7 konkursów.

LGD ogłosiło w sumie 20 konkursów w ramach PROW, na które złożono do LGD 261 wniosków o przyznanie pomocy, z czego 152 projekty uzyskały dofinansowanie a kolejne 21 projektów czeka na ocenę w SW.

Najwięcej środków w ramach programu PROW zostało przeznaczonych na wsparcie projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, tj. kwota ok. 5 020 000 zł. W ramach tego zakresu tematycznego zostanie zrealizowanych 41 projektów.    

Budżet LGD przeznaczony na realizację konkursów w ramach programu RPO WK-P 2014-2020 wynosił 20 000 000 zł. W ramach tego programu LGD ogłosiło 23 konkursy: 11 w trybie konkursowym i 12 w trybie grantowym. W ramach tych środków LGD ogłaszało konkursy z następujących zakresów tematycznych:

 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej tzw. rewitalizacja.

W ramach tego zakresu tematycznego LGD ogłosiło 8 konkursów, w których dofinasowanie uzyskało 16 projektów na łączną kwotę prawie 11 000 000 zł.

 • Aktywność lokalnej młodzieży.

W ramach tego zakresu tematycznego LGD ogłosiło 1 konkurs, w którym dofinansowanie uzyskało 9 projektów na łączną kwotę prawie 2 000 000 zł.

 • Kluby pracy.

W ramach tego zakresu tematycznego LGD ogłosiło 2 konkursy, w których dofinasowanie uzyskało 10 projektów na łączną kwotę prawie 1 700 000 zł.

LGD w ramach środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 przeznaczyło prawie 5 000 000 zł na konkursy w trybie grantowym. Są to projekty, w których stronami umowy są: podmiot, który składał wniosek i LGD.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były 2 typy projektów:

- kluby młodzieżowe – z tego zakresu LGD ogłosiło 5 konkursów, w których dofinansowanie uzyskało 35 projektów na łączną kwotę prawie 1 650 000 zł. W projektach tych udział wzięło prawie 330 uczestników, którymi byli dzieci i młodzież z obszaru działania LGD.

- projekty w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – działania społeczne dla dorosłych, z tego zakresu LGD ogłosiło 6 konkursów, w których dofinansowanie uzyskało 55 projektów na łączną kwotę prawie 3 000 000 zł. W projektach tych udział wzięło 633 uczestników, którymi były osoby dorosłe zamieszkujące powiat włocławski.

Konkursy ogłaszane przez LGD na aktywizację zarówno w ramach klubów młodzieżowych jak i działań społecznych dla osób dorosłych dofinansowanych z RPO WK-P cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród organizacji z naszego obszaru. We wszystkich dofinansowanych projektach udział wzięło 959 uczestników i 400 osób z ich otoczenia.

Kolejny konkurs w formule grantowej ze środków RPO WK-P, to konkurs skierowany do przedsiębiorców w ramach zakresu tematycznego: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymało 23 przedsiębiorców z naszego powiatu na łączną kwotę ok. 1 000 000 zł.

W ramach RPO WK-P 2014-2020 od początku wdrażania LSR do LGD zostało złożonych 199 wniosków o przyznanie pomocy oraz podpisano 146 umów na realizację projektów.

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD ze wszystkich programów ogłosiło w sumie 42 konkursy i przyjęło 460 wniosków o przyznanie pomocy, z czego 300 projektów uzyskało dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie LGD http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 728-462-482 oraz 507-799-998.

 

Wręczenie nagród za konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA III”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2818-wreczenie-nagrod-za-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka-iii.html
We wtorek 20 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotogr [...]

We wtorek 20 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA III”. Złożone fotografie były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. W każdej kategorii wiekowej zostały wybrane po cztery zdjęcia. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody: opaski sportowe. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

PRZY-GOTUJ SIE NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGLOWIĄCZKI


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2817-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-6.html
Czerwiec z uczestnikami projektu ,, PRZY-GOTUJ SIE NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGLOWIĄCZKI" mijał niez [...]

Czerwiec z uczestnikami projektu ,, PRZY-GOTUJ SIE NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGLOWIĄCZKI" mijał niezwykle aktywnie, jak i miesiąc maj. Sportowo rozpoczęły ten miesiąc gminy Brześć Kujawski, Boniewo, Chodecz, Baruchowo, Fabianki oraz Miasto Kowal. Kreatywne prace na zajęciach z rękodzieła powstawały w gminie Lubień Kujawski oraz Choceń. Podczas warsztatów stworzono przepiśniki. Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych. Z racji wypadającego święta Bożego Ciała nie mieliśmy możliwości zrealizowania zajęć we wszystkich gminach. Zajęcia te odbyły się w kolejnym tygodniu.

Czytaj więcej...

XII Święto Żuru Kujawskiego


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2816-xii-swieto-zuru-kujawskiego.html
LGD towarzyszyło jednej z większych imprez kulinarnych w regionie - XII edycja Święta Żurku Kuj [...] LGD towarzyszyło jednej z większych imprez kulinarnych w regionie - XII edycja Święta Żurku Kujawskiego, która odbyła się 10 czerwca na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Tradycyjnie już Święto Żuru Kujawskiego rozpoczęło się konkursem kulinarnym.  Podczas imprezy w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju i jej głównych zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach oraz doradztwie. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych jak również poczęstunek w postaci żurku.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2815-wyniki-konkursu.html
Dnia 13 czerwca 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Ko [...]

Dnia 13 czerwca 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA III”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 130 fotografii od 49 uczestników. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to opaski sportowe).  Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych fotografii poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

OSOBY NAGRODZONE W KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA III”


Kategoria


Imię i nazwisko


Gmina
6-9 LAT

Maja Gaza                                                 

Lubień Kujawski

Julia Nelsen

Chodecz

Adrian Walewicz

Choceń

Marcelina Chojnicka

Lubanie
10-13 LAT

Izabela Wachulak

Chodecz

Alicja Sitkiewicz

Lubień Kujawski

Jan Nowakowski

Brześć Kujawski

Jakub Nelsen

Chodecz14-18 LAT

Hanna Kopczyńska

Lubień Kujawski

Kinga Kruczyńska

Lubień Kujawski

Maria Sawicka

Chodecz

Julia Wieczorek

ChodeczCzytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2814-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-5.html
Ostatni tydzień maja uczestnikom gmin Chodecz, Lubień Kujawski oraz Kowal upłynął kreatywnie. N [...]

Ostatni tydzień maja uczestnikom gmin Chodecz, Lubień Kujawski oraz Kowal upłynął kreatywnie. Na zajęciach z rękodzieła szyli jabłka z materiału oraz tworzyli kwiaty z bibuły. Aktywność fizyczną promowały gminy Włocławek, Fabianki, Boniewo, Choceń, Baruchowo oraz Miasto Kowal. Na zajęciach uczestnicy ćwiczyli na matach oraz uprawiali nordic-walkig. Pod okiem prowadzących pyszne dania tworzyli na warsztatach kulinarnych uczestnicy gmin Lubanie, Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Brześć Kujawski. Każdy z nich otrzymał przepisy oraz wskazówki.

Czytaj więcej...

Dni Lubrańca 2023


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2813-dni-lubranca-2023.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 03 czerwca 2023r. uczestniczy [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 03 czerwca 2023r. uczestniczyło w wydarzeniu –  Dni Lubrańca 2023. Podczas imprezy plenerowej w godzinach od 17.00 do 21.00 w mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju i jej głównych zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, ogłaszanych konkursach, warunkach udzielania pomocy, szkoleniach oraz doradztwie. W trakcie imprezy LGD zapewniło animacje oraz konkursy dla najmłodszych. Ponadto pracownicy LGD rozdawali ulotki oraz gadżety. Podczas imprezy uczestnicy mogli również skosztować żurku.  

Czytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI"


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2812-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-4.html
Trzeci tydzień warsztatów w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI [...]

Trzeci tydzień warsztatów w ramach projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIACZKI" rozpoczęły warsztaty kulinarne w Rakutowie (gmina Kowal) oraz mieście Kowal. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi przygotowywali różne smakołyki. W tym samym czasie w Lubaniu trwały zajęcia z gimnastyki. Jednocześnie w gminie Izbica Kujawska odbywały się warsztaty z rękodzieła. Kolejny dzień to gminy Boniewo, Brześć Kujawski, gdzie uczestnicy rozwijali swoje umiejętności kulinarne, a na zakończenie zajęć degustowali potrawy przygotowane pod okiem fachowców. W gminie Lubraniec odbywały się warsztaty z makramy – wyplatanie kwietników. 24 maja - w gminach Fabianki i Lubień Kujawski uczestnicy brali udział w warsztatach kulinarnych, a w Choceniu trwały zajęcia z rękodzieła. W gminie Chodecz postawiono w tym dniu na gimnastykę. Kolejny dzień to rękodzieło w gminie Baruchowo oraz gimnastyka w gminie Włocławek

Czytaj więcej...

,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI "


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2811-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki-3.html
Uczestnicy projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI " nie zwalniają tempa [...]

Uczestnicy projektu ,,PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJĘ Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI " nie zwalniają tempa i czynnie biorą udział w kolejnych zajęciach! Pomiędzy 15 a 19 maja w gminach LGD było aktywnie i smacznie. W gminie Izbica Kujawska odbyły się warsztaty kulinarne w ramach których przygotowane zostały potrawy z drobiu oraz rogaliki drożdżowe. Gminy Brześć Kujawski, Boniewie, Włocławek oraz Fabianki brały udział w warsztatach z rękodzieła. Na zajęciach powstały piękne kwietniki metodą makramy. Na aktywność fizyczna - zajęcia gimnastyczne pomiędzy 15 a 19 maja postawiły: Miasto Kowal,gmina Kowal, gmina Lubień Kujawski, Lubanie, Choceń, Chodecz, Baruchowo oraz Lubraniec. Mimo deszczowej aury uczestnicy miasta Kowal wybrali się na wycieczkę z kijkami.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2810-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-3.html
W dniu 24 maja 2023 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjno-kons [...]

W dniu 24 maja 2023 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Konkursy PROW 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy w 2022r. (1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022)
 • Stan wdrażania LSR


Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR na lata 2014-2020 ogłosiło 21 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi -1 konkurs, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 4 konkursy, dziedzictwo kulturowe -1 konkurs, 8 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiło 23 konkursy- Rewitalizacja 8 konkursów, kluby pracy – 2 konkursy, 1 konkurs – granty 7 i 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs – Aktywność lokalnej młodzieży. W sumie w ramach programu RPO W-KP ogłoszono 23 konkursy, w ramach PROW ogłoszono 21 konkursów.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

784-953-246 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 50

W tym tygodniu 328

W tym miesiącu 687

Odwiedzin ogółem 181839

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska