• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Główne założenia LSR na lata 2021-2027


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2888-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2021-2027.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego [...] bez tytulu 0268cStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027 będzie realizować dwa cele.

Cel 1 - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LSR.

Cel ten ma przyczynić się do poprawy warunków życia na obszarze LSR poprzez stworzenie miejsc rekreacji, rozwój turystyki i usług oraz poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa.    

W ramach celu 1 planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.2 – Działania na rzecz poprawy dostępności do usług na obszarze LSR. Przedsięwzięcie 1.3 – Kultywowanie lokalnego dziedzictwa obszaru działania LGD.

Grupę docelową dla powyższych przedsięwzięć stanowią mieszkańcy obszaru wdrażania LSR, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji (kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, osoby poszukujące zatrudnienia), organizacje pozarządowe, turyści, osoby fizyczne, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, osoby prawne w tym mikro i małe przedsiębiorstwa.

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ze środków funduszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W ramach celu 1 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

 1. poprawy dostępu do usług, poprawy dostępu do infrastruktury publicznej;
 2. przedsiębiorczości w ramach podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów konkursowych i grantowych.

Cel 2 – Wsparcie aktywizacji oraz nabywania kompetencji wśród mieszkańców obszaru LSR.

Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych problemów, takich jak: brak oferty w zakresie rozwijania zainteresowań czy nabywania nowych umiejętności, starzenie się społeczeństwa, niska aktywność społeczna, brak podmiotów oferujących usługi w zakresie kształcenia, wykluczenie społeczne, negatywne skutki pandemii a także brak ofert w zakresie organizacji czasu wolnego.

W ramach celu 2 planowana jest realizacja następującego przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 2 – Działania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze LGD.

Grupę docelową dla powyższego przedsięwzięcia stanowią jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, mieszkańcy w tym młodzież, seniorzy w tym osoby w niekorzystnej sytuacji, turyści, organizacje pozarządowe. 

Finansowanie powyższego celu będzie się odbywać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP) ze środków funduszu Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

W ramach celu 2 planowane jest wspieranie operacji z zakresu:

 1. tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów młodzieżowych, w ramach których możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby oraz predyspozycje dzieci i młodzieży;
 2. tworzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które będą angażować mieszkańców lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych;
 3. działań na rzecz integracji seniorów, pozwalających uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym, obejmujących m.in.:

- tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora,

- funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku,

- zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych,

- uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i samopomocy.

Te typy projektów będą realizowane w ramach projektów grantowych.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie https://www.kujawiaki.pl/

Spotkanie z lokalną społecznością w Boniewie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2885-spotkanie-z-lokalna-spolecznoscia-w-boniewie.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru dział [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD, a w szczególności mieszkańców Gminy Boniewo w tym m.in sołtysów, radnych, przedstawicieli KGW, OSP i innych organizacji na spotkanie dnia 15 marca 2024r. o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie, ul. Szkolna 32. Na spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram ogłaszanych konkursów przez LGD w 2024 roku, omówione zostaną warunki i zasady udzielania wsparcia oraz zebrane zostaną pomysły do realizacji w ramach LGD. Takie spotkanie planowane jest w każdej gminie z obszaru naszego działania w miesiącach marzec-maj, o czym będziemy informować poprzez stronę internetową, facebook oraz za pośrednictwem plakatów. Do zobaczenia!

Warsztat refleksyjny


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2884-warsztat-refleksyjny-5.html
W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowią [...]

W dniu 26.02.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich. Spotkanie prowadziła Dyrektor biura LGD Aneta Hoffman.

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR, omówiono poziom zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  wybieranych, stopień stosowania kryteriów  wyboru oraz jakość wybieranych projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura. Dyskusja dotyczyła zmian jakie należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej prowadzić działania informacyjnie i animacyjne.

Czytaj więcej...

Warsztat refleksyjny - podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2883-warsztat-refleksyjny-podsumowanie-wdrazania-lokalnej-strategi-rozwoju-na-lata-2014-2020.html
Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączk [...]

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest końcowa analiza wrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  (LSR) oraz działań komunikacyjnych LGD realizowanych w roku 2023r.

Data: 26 lutego 2024r. godz. 12.00        Miejsce: biuro LGD -  Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Zapraszamy do udziału w warsztacie: wszystkich członków LGD, a w szczególności członków Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Beneficjentów i Grantobiorców.

Liczymy na Państwa obecność, głos w dyskusji oraz wyrażenie swoich spostrzeżeń na temat  wdrażania LSR, działalności LGD, pracy biura, podejmowanych działań informacyjnych i animacyjnych.

Dyskusja będzie zorganizowana wokół poniższych pytań:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR,  przebiegała zgodnie  z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowanych w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Udział w warsztacie jest bezpłatny, a dla uczestników warsztatu zapewniamy poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie udziału w warsztacie do dnia 16 lutego 2023r. telefonicznie pod numerem 728462482, 728462481 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2882-proces-konsultacji-kryteriow-wyboru-operacji-oraz-grantow-w-ramach-lokalnej-strategii-rozwoju-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-na-lata-2021-2027.html
Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, rozpoczęliśmy pr [...]

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki,

rozpoczęliśmy proces konsultacji  kryteriów wyboru operacji oraz grantów w ramach    Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2021-2027

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektów, które umożliwią LGD wybranie projektów do realizacji w ramach następujących zakresów tematycznych:

 - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,

- podejmowanie  pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,

- rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,

- ochrona dziedzictwa

realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 (EFRROW), oraz

- wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją, aktywizacja edukacyjna osób dorosłych, wsparcie integracji społecznej

realizowanych ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFS+).

 

 Kryteria wyboru operacji - POBIERZ

Uwagi do kryteriów wyboru operacji zgłoś za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJ_VySHb0qSNFd1NFeqs7SmtP4nxp8H3gRdlgTOXIFT7h0g/viewform?usp=sf_link


Kryteria wyboru grantów – POBIERZ  

Uwagi do kryteriów wyboru grantów zgłoś za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJvS_unWSFJjpzCqrbO2TgznkIEeG8Cs-C5N9XDIhydUVp1g/viewform?usp=sf_link

Uwagi do założeń kryteriów można zgłaszać od 31.01.2024 r. do 8.02.2024 r. (włącznie):

Uwagi do kryteriów można zgłaszać również w biurze LGD – Sikorskiego 12 , 87 -850 Choceń. Masz pytania zadzwoń: 728462482, 728462481, napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dostarczone po terminie nie będą uwzględniane. 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2881-posiedzenie-rady-37.html
W dniu 18.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada d [...]

W dniu 18.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokonała  ponownej oceny wniosku nr 319/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2879-posiedzenie-rady-36.html
W dniu 18.01.2024 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada [...]

W dniu 18.01.2024 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokona ponownej oceny wniosku nr 319/2023/P  złożonego w ramach konkursu 1/2023 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym – podejmowanie działalności gospodarczej.

Konkurs plastyczny


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2878-konkurs-plastyczny.html
W dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 15.00 w siedzibie LGD Choceniu odbyło się podsumowanie konk [...]

W dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 15.00 w siedzibie LGD Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”. Złożone prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. W każdej kategorii wiekowej zostało wybrane po sześć prac. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody: hulajnogi oraz torby z gadżetami LGD. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Poniżej galeria zdjęć.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2877-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-3-rozwoj-turystyki-i-agroturystyki-oraz-podniesienie-jakosci-zycia-mieszkancow-w-obszarze-komunikacji-rekreacji-i-wypoczynku.html
Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczącyc [...]

bez tytulu 2dce5

Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, słabo rozwiniętej infrastruktury turystycznej oraz niskiego wykorzystania zabytków historycznych i dóbr kultury, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, braku infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (baseny, ścieżki rowerowe, place zabaw), braku lub niezadowalającego stanu technicznego dróg lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

W ramach celu ogólnego 3 realizowane było:

 • Przedsięwzięcie 3.1 – Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD
 • Przedsięwzięcie 3.2 – Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

 

Źródłem finansowania przedsięwzięć 3.1 i 3.2 był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – działanie LEADER.

Cel ogólny 3 był realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

W zakresie operacji zachowania dziedzictwa lokalnego LGD ogłosiło 1 konkurs. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wyniósł 414.591,00 zł. Wnioskodawcami byli m.in. Gmina Lubanie, Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu. Wnioskodawcy uzyskane dofinansowania przeznaczyli m.in. na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, na zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie gminy Choceń a także na zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP w Chodczu.

Na operacje dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej LGD ogłosiło łącznie 4 konkursy. Limit dostępnych środków w ramach wszystkich ogłoszonych naborów wyniósł ponad 5.120.000,00 zł. Dzięki uzyskanej pomocy zostały sfinansowane m.in. takie projekty, jak: budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w gminie Baruchowo, modernizacja publicznej strefy wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Lubiechowskim w gminie Kowal, przebudowa placu zabaw w parku im. Leona Stankiewicza w Kowalu, rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie w gminie Lubraniec.

W zakresie operacji odnoszących się do budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych LGD ogłosiło 1 konkurs. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wyniósł 2.098.387,00 zł. Wnioskodawcami byli m.in. Gmina Brześć Kujawski, Gmina Boniewo, Gmina Lubraniec, Gmina Miasto Kowal, Gmina Baruchowo, Gmina Kowal, Gmina Choceń oraz Gmina Włocławek. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej wnioskodawcy zrealizowali projekty dotyczące przebudowy dróg gminnych w takich miejscowościach jak: Wieniec, Jerzmanowo, Kaniewo, Wola Sosnowa, Sarnowo, Kowal, Goreń Duży, Dębniaki, Śmiłowice, Nowa Wola, Łagiewniki, Telążna Leśna oraz Kruszyn.

Z początkiem roku 2024 LGD będzie wdrażać nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Umowę na jej realizację podpisaliśmy 12 grudnia 2023r. Więcej szczegółów o jej założeniach już wkrótce na naszej stronie internetowej www.kujawiaki.pl

Wyniki konkursu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2876-wyniki-konkursu-2.html
Dnia 19 grudnia 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Ko [...]

Dnia 19 grudnia 2023 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Jak cię widzą … logo LGD w oczach młodych mieszkańców”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 106 prac. Złożone prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej sześć najlepszych prac (nagrody to hulajnogi). O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Załączniki:
 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 69

Wczoraj 121

W tym tygodniu 265

W tym miesiącu 1761

Odwiedzin ogółem 184930

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska