POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018

http://www.kujawiaki.pl/1901-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] bez tytulu f327b
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18

Numer konkursu LGD: 3/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Pełna treść ogłoszenia - pobierz [WORD]


Załączniki:
1.Kryteria wyboru projektu [WORD]
2.Warunki udzielenia wsparcia EFRR [PDF]
3.Zasady wsparcia [WORD]
4.wniosek o dofinansowanie czerwiec 2018 [WORD]
5.Instrukcja_uzytkownika_GWD [PDF]
6.Regulamin korzystania z GWD [ PDF]
7.Instrukcja do WOD 06.18 [WORD]
8 instrukcja wypeł. zał [RAR]
9.Lista załączników [WORD]
10.Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spęłnienie kryteriów wyboru operacji [WORD]

11. wzory umów [RAR]

12 wniosek o platność [WORD]
13.Strategia Rozwoju [RAR]
14. Procedura wyboru i oceny [RAR]
15.Podrecznik dla LGD cz.2 [PDF]
16.Stand ksztalt ladu przestrz-15.06.2016r. [PDF]
17.Warunki jakie Beneficjent powinien spelnic w pfu [PDF]

18. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci [PDF]
19 Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD [WORD]
20 dok pom ooś [RAR]
21 Wytyczne kwalifikowalnosc 19.07.17r. [pdf]
22 SOP 10 [rar]
23. Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 25 kwietnia 2018 r z załącznikami [zip]

Polecane artykuły:

Pakiet antykryzysowy. Granty dla organizacji pozarządowych

Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, który skierowany jest do organizacji pozarządowych w regionie. Pomoc będzie [...]

Fundusze a koronawirus

Urząd Marszałkowski w Toruniu  na swojej stronie www.mojregion.eu  utworzył zakładkę Fundusze a koronawirus: http://www.mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus Tuta [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 22

Wczoraj 57

W tym tygodniu 383

W tym miesiącu 216

Odwiedzin ogółem 92554

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska