POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

http://www.kujawiaki.pl/2727-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2022.html
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obsz [...]

bez tytulu 2100d
CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane jest:

Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel ogólny 2 jest realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.
 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.
 • Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

 

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD dnia 30 maja 2022 ogłosiła konkurs na aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 7.

 

Termin składania wniosków: od dnia 20 czerwca 2022r. do dnia 11 lipca 2022r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100% w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

 • pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny, np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych, lodowisk, kręgielni;
 • pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania, np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów, doposażenie lokalnych zespołów lub orkiestr w stroje czy instrumenty.

 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, BY MÓC UZYSKAĆ WSPARCIE - 15 PKT

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku.

 

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Polecane artykuły:

Warsztat refleksyjny - podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest końcowa analiza [...]

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, rozpoczęliśmy proces konsultacji  kryteriów wyboru operacji oraz grantów w ramach    Strategii [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Newsletter

Newsletter

Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 64

Wczoraj 70

W tym tygodniu 134

W tym miesiącu 1226

Odwiedzin ogółem 178555

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska