• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Posiedzenie Komitetu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/491-posiedzenie-komitetu.html
Zawiadamiamy, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku od godziny 9:00 w Gimnazjum w Choceniu odbędzie się [...]

Zawiadamiamy, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku od godziny 9:00 w Gimnazjum w Choceniu odbędzie się posiedzenie Komitetu w sprawie odwołań.

Komitet ocenił wnioski


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/1113-komitet-ocenil-wnioski.html
Komitet Stowarzyszenia w dniach 11-12 kwietnia 2012 r. ocenił operacje, które złożone zostały w [...]

Komitet Stowarzyszenia w dniach 11-12 kwietnia 2012 r. ocenił operacje, które złożone zostały w ramach naborów z działania: 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komitetu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/490-zawiadomienie-o-posiedzeniu-komitetu.html
Zawiadamiamy, iż w dniach 11-12 kwietnia 2012 roku od godziny 8:00 w Gimnazjum w Choceniu odbędzie [...]

Zawiadamiamy, iż w dniach 11-12 kwietnia 2012 roku od godziny 8:00 w Gimnazjum w Choceniu odbędzie się posiedzenie Komitetu.
Posiedzenie dotyczyć będzie oceny operacji złożonych do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


Wnioski o dofinansowanie składano w ramach środka 4.1:
•    „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

•    „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.”

Do pobrania:

Działasz na obszarze LGR- weź dotację!


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/344-dzialasz-na-obszarze-lgr-wez-dotacje.html
Lokalna Grupa Rybacka zachęca mieszkańców objętych zasięgiem LSROR do składania wniosków w ra [...]

Lokalna Grupa Rybacka zachęca mieszkańców objętych zasięgiem LSROR do składania wniosków w ramach działania: "Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa".  Pomoc na realizację operacji obejmuje tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej i produktów rybactwa oraz podejmowania działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów lub handlu detalicznego. O pomoc w ramach tego działania mogą się również ubiegać osoby, które chcą prowadzić działalność usługową związaną z wyżywieniem lub oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Wsparcie może zostać przyznane również na działalność w zakresie architektury, opieki zdrowotnej, na działalność prawniczą, rachunkowo-księgową lub na wykonywanie robót budowlanych. Maksymalna wartość pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 600 tys. zł, a pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 tys. zł. Jest ona przyznawana w formie dotacji w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami mogą być przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia można uzyskać w biurze LGR. Termin składania wniosków zostanie podany na stronie internetowej stowarzyszenia.

"Małe projekty" - inwestycja w remizie OSP


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/329-male-projekty-inwestycja-w-remizie-osp.html
Pieniądze unijne będące w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki wykorzysta [...]

Pieniądze unijne będące w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki wykorzystała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach. Dotacja pozyskana w ramach tzw. "Małych projektów" pozwoliła na realizację projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania w remizie. Inwestycja kosztowała 40 tys. zł.

VIDEO

Staże


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/1454-staze.html
Dnia 6.03.2012 r. z inicjatywy Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Projektu  „Chcemy być [...]

Dnia 6.03.2012 r. z inicjatywy Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Projektu  „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia zawodowe”, na terenie Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, odbyło się spotkanie dotyczące warunków organizowania staży.przez Powiatowy Urząd Pracy. Osobą prowadzącą była pani Barbara Podufalska. 

Czytaj więcej...

Doradztwo w biurze LGR


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/284-doradztwo-w-biurze-lgr.html
W dniu  07-02-2012 r. wtorek   od godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania [...]

W dniu  07-02-2012 r. wtorek   od godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania  Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu na ul. Włocławskiej 16 będzie świadczone doradztwo  w ramach działań:
Wzmocnienie  konkurencyjności  i utrzymaniu  atrakcyjności  obszarów zależnych od rybactwa.
Ochrona środowiska  i dziedzictwa  przyrodniczego  na obszarach zależnych  od rybactwa w celu utrzymaniu  jego atrakcyjności  oraz przywracanie potencjału  produkcyjnego  sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.

Zainteresowanych doradztwem prosimy o kontakt  z biurem i zapisy pod numer telefonu:  54 233 98 33

Nabór wniosków - ogłoszenie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/272-nabor-wnioskow-ogloszenie.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stow [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności  i utrzymanie  atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.
Ogłoszenie o konkursie

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Koordynatora projektu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/1459-nabor-na-stanowisko-koordynatora-projektu.html
W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia z [...]

W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia zawodowe” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ty i Ja”, który  jest  realizowany   w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych społecznym, realizowanym w okresie od 01.01.2012r do 31.12. 2013r. - Projekt współfinansowany  jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego  Funduszu Społecznego, informujemy o możliwości składania ofert na stanowisko koordynatora w w/w projekcie, w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013r,  zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 35 godz./m-c . Osoba pełniąca tą funkcję powinna spełnić następujące kwalifikacje:

- doświadczenie w realizacji projektów unijnych z POKL (min 1 szt. );

- wykształcenie wyższe;

- praca związana z kształceniem osób niepełnosprawnych, w szkolnictwie zawodowym;

           

Prosimy o przedstawienie stawki godzinowej, w ramach pełnienia funkcji koordynatora. Oferta powinna  być  przesłana  za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12  87-850 Choceń lub drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do biura ul. Włocławska 16 w Choceniu.

 Termin składania  odpowiedzi upływa dnia 28.12.2011r .

 

Nabór ofert


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/1453-nabor-ofert-2.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz wspierania dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju „Ty i Ja”               w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia zawodowe" w okresie od 01.01.2012 r do 31.12. 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaprasza do składania ofert na:

 • Przeprowadzenie szkoleń w ramach modułów zawodowych/ wsparcia specjalistycznego/opieki w czasie turnusów wyjazdowych w okresie realizacji projektu:

- moduł gastronomiczny(stanowisko: prelegent)- 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł rękodzielniczy (stanowisko: prelegent) - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł ślusarsko- stolarski (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł krawiecki (stanowisko: prelegent)  -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym - i stylizacji sylwetki(stanowisko: prelegent)   -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł ogrodniczy(stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł komputerowy (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- wsparcia  specjalistycznego dla młodzieży:

 • psycholog (stanowisko: prelegent)  -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;
 • socjoterapeuta (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;
 •  doradca zawodowy(stanowisko: prelegent)  - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym,
 •  surdopedagog (stanowisko: prelegent) - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym ;  
 •  pomoc przy osobach niepełnosprawnych- 15godz./m-c;

- wsparcie specjalistyczne dla otoczenia os. niepełnosprawnych:

 • psycholog (stanowisko: prelegent)  - 18godz przez 9-m-cy w roku kalendarzowym;
 • socjoterapeuta  (stanowisko: prelegent) 18 godz. przez 9m-cy w roku kalendarzowym;

- opieka w czasie turnusów wyjazdowych- opieka nad młodzieżą przez 5 dni- 1 turnus               (ilość turnusów w roku kalendarzowym - 2)

    

Wymiar  pracy w ramach modułów/wsparcia wynosi 1 godzina zegarowa, natomiast w ramach turnusów- sprawowanie opieki nad uczestnikami (24 godziny/dobę  przez cały pobyt)

                                                                     

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 •  Nazwę i  adres oferenta.
 • Opis nawiązujący do parametrów  wyszczególnionych  w zapytaniu ofertowym, Proszę o podanie zadania/ń, którym/i  jest Pan/Pani zainteresowany/a.
 • Wartość oferty ( stawka godz)./w przypadku turnusu łączna kwota za 1 turnus
 • Termin ważności oferty. ( Oferta musi być  podpisana przez oferenta oraz zawierać datę  sporządzenia  i termin ważności).

Oferta powinna  być  przesłana  za pośrednictwem poczty do Stowarzyszenia  na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń lub  drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź dostarczona osobiście do biura ul. Włocławska 16 w Choceniu.

 Termin składania  ofert  do dnia   28.12.2011r.

 Wybór najkorzystniejszej  oferty nastąpi  w oparciu o następujące  kryteria;

 • Stawkę za  godzinę.
 • Doświadczenie  w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Udział w realizacji  projektów  unijnych.

na podstawie złożonego CV (wzór w załączeniu)

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia mieszczącego się przy ulicy Włocławskiej 16 w Choceniu lub pod numerem telefonu 54 284 66 69

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Newsletter

Newsletter

Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 67

Wczoraj 70

W tym tygodniu 137

W tym miesiącu 1229

Odwiedzin ogółem 178558

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska