Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Wzmocnienie konkurencyjności

http://www.kujawiaki.pl/wzmocnienie-konkurencyjnosci.html
Pomoc na realizację operacji obejmuje:1.    Adaptację i wyposażenie miejsc gdzie b [...]

Pomoc na realizację operacji obejmuje:
1.    Adaptację i wyposażenie miejsc gdzie będą świadczone usługi dostępu
do sieci Internet (np. kawiarenka internetowa).
2.    Poprawę funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę, przebudowę remont lub odbudowę małej architektury służących wykonaniu działalności związanej z transportem.
3.    Budowa, przebudowa oraz remont małej infrastruktury turystycznej (np. przystanie, kąpieliska, punkty widokowe, łowiska dla wędkarzy, trasy turystyczne wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją).
4.    Remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
5.    Rewitalizację miejscowości (odnowienie, dążenie do ożywienia, poprawy funkcjonowania estetyki, wygody używania i jakości życia, np. remont chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne).
6.    Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży (np. kółko fotograficzne, teatralne, informatyczne).
7.    Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu   prezentowanie lokalnego rzemiosła w szczególności związanymi z tradycjami rybackimi.
8.    Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna.
9.    Promocję obszaru objętego LSROR.
Kto może ubiegać się o pomoc?
W tym działaniu beneficjentem może być:

  •  sektor publiczny,
  •  sektor społeczny,
  •  sektor gospodarczy.

Jaka jest forma, wysokość i poziom pomocy?

  • Poziom pomocy finansowej może maksymalnie wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych operacji,
  • Maksymalna wartość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi 3 mln zł,
  • Pomoc na jedną operacje ie może przekroczyć 1,5 mln zł.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 63

Wczoraj 61

W tym tygodniu 292

W tym miesiącu 432

Odwiedzin ogółem 174015

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska