OGŁOSZENIE KONKURSU 1/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

http://www.kujawiaki.pl/1543-ogloszenie-konkursu-1-2017-budowa-lub-przebudowa-publicznych-drog-gminnych-lub-powiatowych.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej [...]
bez tytulu c96d4„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 Choceń, dnia 20.01.2017r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Nr konkursu LGD: 1/2017
Termin składania wniosków: od dnia 06 lutego 2017r. do dnia 20 lutego 2017r. do godz.15.30
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
wtorek od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka) oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: Refundacja
 

Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (§2 ust. 1 pkt 7 lit a-b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 9  do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 098 387,00 PLN
/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych – dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedury oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy. (Excel)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór formularza wniosku o płatność.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 5. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami.
  5.1) załącznik nr 1
  5.2) załącznik nr 2
  5.3) załącznik nr 3
  5.4) załącznik nr 4
  5.5) załącznik nr 5
  5.5 a) załącznik nr 5a
 6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 8. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 9. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakresy tematyczne: infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna; dziedzictwo lokalne.
 10. Oświadczenie w zakresie zastosowania w ramach realizacji operacji rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
 11. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.
 12. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.
bez tytulu beeb9
 
Polecane artykuły:

Spotkanie z lokalną społecznością w Boniewie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza mieszkańców obszaru działania LGD, a w szczególności mieszkańców Gminy Boniewo w tym m.in sołtysów, radnych, przedstawi [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Główne założenia LSR na lata 2021-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021-2027 będzie realizować dwa cele. Cel 1 - Poprawa ja [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 0

Wczoraj 75

W tym tygodniu 75

W tym miesiącu 1352

Odwiedzin ogółem 182504

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska