REGULAMIN NEWSLETTERA


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/2887-regulamin-newslettera.html
  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Stowarzyszenia Lokalna Grupa [...]

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
 2. Wydawcą Newslettera jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, zwane dalej LGD.
 3. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.
 4. Newsletter jest wysyłany przez LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
 5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.
 6. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.kujawiaki.pl
  a) wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.kujawiaki.pl, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez LGD, czyli imienia i adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  b) aktywowanie ("kliknięcie") linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez LGD danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD zamówionego Newslettera.
 7. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od LGD zamówionego Newslettera.
 8. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez LGD jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD zamówionego Newslettera.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń NIP: 888-296-72-27 Regon 340332747
 10. LGD przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.
 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym Newsletterze.
 12. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych LGD. LGD nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi.
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: www.zglowiaczka.pl.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.kujawiaki.pl.
 15. LGD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie www.kujawiaki.pl.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza akceptację regulaminu w nowej wersji.
 17. LGD korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 18. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/pl/legal/data-processing-agreement

Władze Stowarzyszenia


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/wladze-stowarzyszenia.html
Lista członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 27.06.2023 r. L.p.&nbs [...] Lista członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 27.06.2023 r.

L.p. 

Imię i nazwisko/Nazwa

Osoba reprezentująca

Funkcja w LGD

Sektor

Data przyjęcia do Stowarzyszenia

1.

Gmina Choceń

Roman Nowakowski

Prezes Zarządu

publiczny

30.12.2008

2.

Agnieszka Świątkowska

 

Członek Rady

publiczny

Członek założyciel

3.

Hanna Piastowska

 

Wiceprezes Zarządu

społeczny

12.04.2012

4.

Mirosław Piotr Wojtczak

 

Członek Rady

gospodarczy

Członek założyciel

5.

Aneta Hoffman

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

6.

Tomasz Hoffman

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

7.

Magdalena Szychulska

 

Przewodnicząca Komitetu

społeczny

16.11.2011

8.

Urszula Pawlak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

9.

Jarsław Pawlak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

10.

Łukasz Okulski

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

11.

Katarzyna Okulska

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

12.

Stanisław Filipiak

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

13.

Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

Ariel Malinowski

Członek zwyczajny

publiczny

24.07.2013

14.

 Piotr Grochowina

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

08.06.2015

15.

Ewelina Grochowina

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

08.06.2015

16.

Piotr Lewandowicz

 

Członek Komisji Rewizyjnej

gospodarczy

30.08.2016

17.

Ilona Walczak

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

18.

Wojcech Kurant

 

Członek zwyczajny

publiczny

27.11.2019

19.

Stanisław Świątkowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

20.

Ireneusz Makowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

21.

Bartosz Delewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

02.07.2020

22.

Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Choceń

Radosław Chełminiak

Członek zwyczajny

społeczny

19.05.2023

23.

Gmina Boniewo

Marek Klimkiewicz

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

24.

Anna Kozłowska

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

25.

Zbigniew Łuczak

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

26.

Adam Ciesielski

 

Członek Rady

publiczny

Członek założyciel

27.

Gabriela Majewska

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

Członek założyciel

28.

Zdzisława Bywalska

 

Członek zwyczajny

społeczny

12.04.2012

29.

Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.06.2012

30.

Joanna Witkowska- Kracińska

 

Członek zwyczajny

społeczny

24.07.2013

31.

Aleksandra Woźniak

 

Członek zwyczajny

publiczny

24.07.2013

32.

Gmina Chodecz

Jarosław Grabczyński

Wiceprezes  Zarządu

publiczny

Członek założyciel

33.

Halina Krajewska

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

34.

Robert Drzewiecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

35.

Grzegorz Makowiecki

 

Członek zwyczajny

publiczny

22.02.2010

36.

OSP w Chodczu

Jan Buczkowski

Członek zwyczajny

społeczny

16.07.2015

37.

Zbigniew Turbiak

 

Członek Rady

gospodarczy

29.08.2019

38.

Błażej Krupa

 

Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

09.06.2020

39.

Tomasz Łuczak

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

40.

 Agata Drzewiecka

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

41.

Gmina i Miasto Izbica Kujawska

Marek Dorabiała

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

42.

Mirosław Matusiak

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

43.

Emilia Sulczyńska

 

Członek Komitetu

społeczny

18.08.2008

44.

Agata Szmudzińska

 

Członek zwyczajny

publiczny

19.10.2015

45.

Wojciech Graczyk

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.03.2013

46.

Ewa Adamczewska

 

Członek Rady

gospodarczy

08.06.2015

47.

Jarsław Pałczyński

 

Członek zwyczajny

społeczny

30.08.2016

48.

Szcześniak Agnieszka

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

49.

Kędzierski Przemysław

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

50.

Gmina Brześć Kujawski

Tomasz Chymkowski

Członek zwyczajny

publiczny

30.12.2008

51.

Paweł Janusz Małas

 

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

52.

Grzegorz Ochmański

 

Członek Zarządu

społeczny

Członek założyciel

53.

Renata Anna Kozicka

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

54.

Wioletta Jabłóńska

 

Członek Rady

publiczny

20.12.2018

55.

Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębina"

Grażyna Grabowska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

56.

Koło Gospodyń Wiejskich "Sokołowe Babeczki" z Sokołowa Parcele

Anna Wojciechowska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

57.

Koło Gospodyń Wiejskich "Szpilki na roli" z Rzadkiej Woli

Alicja Kaźmierska

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

58.

Tomasz Siemiński

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

59.

Gmina i Miasto Lubraniec

Stanisław Piotr Budzyński

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

60.

Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych

Małgorzata Magdalena Wrzesińska

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

61.

Marcin Dawid Czarniak

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

Członek założyciel

62.

Kazimierz Magos

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

18.08.2008

63.

Marek Wiesław Góreczny

 

Członek Rady

publiczny

13.02.2017

64.

Piotr Sławianowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

65.

Edyta Sławianowska

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

66.

Gmina Lubień Kujawski

Marek Wiliński

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

67.

Mirosław Gawłowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

Członek założyciel

68.

Mieczysław Stanisław Gientka

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

69.

Halina Lubasińska

 

Członek zwyczajny

społeczny

Członek założyciel

70.

Dariusz Deicki

 

Członek  Komitetu

społeczny

22.02.2010

71.

Piotr Seklecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

22.02.2010

72.

Krzysztof Lach

 

Członek Rady

społeczny

09.03.2018

73.

Krzysztof Świerczyński

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

74.

Gmina Lubanie

Larysa Krzyżańska

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

75.

Michał Chaberski

 

Członek zwyczajny

społeczny

18.08.2008

76.

Seweryn Hołtyn

 

Członek zwyczajny

społeczny

23.11.2015

77.

Piotr Rolirad

 

Członek Rady

społeczny

29.08.2019

78.

Rolirad Barbara

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

79.

Hołtyn Kamila

 

Członek Komisji Rewizyjnej

publiczny

09.06.2020

80

Biesiadzińska Iwona

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

81

Jacek Baszak

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

82

Gmina Fabianki

Zbigniew Słomski

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

83

Dorota Białkowska

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

84

Jadwiga Błaszkiewicz

 

Członek Rady

publiczny

18.08.2008

85

Marcin Rybka

 

Członek Komisji Rewizyjnej

społeczny

20.05.2010

86

Sosińska Magdalena

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.069.2020

87

Jacek Reniecki

Waldemar Białkowski

Członek zwyczajny

gospodarczy

19.05.2023

88

Gmina Włocławek

Magdalena Korpolak- Komorowska

Członek Zarządu

publiczny

30.12.2008

89

Roman Gołębiewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

18.08.2008

90

Paweł Twardowski

 

Członek Komisji Rewizyjnej

gospodarczy

18.08.2008

91

Sławomir Piasecki

 

Członek zwyczajny

społeczny

24.07.2013

92

Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki"

Irena Muszyńska

Członek Rady

społeczny

12.04.2012

93

Katarzyna Knasiak

 

Członek zwyczajny

społeczny

11.01.2019

94

Anita Ochmańska -Robaczewska

 

Członek zwyczajny

społeczny

09.06.2020

95

Anna Podgórska -Spychalska

 

Członek zwyczajny

publiczny

09.06.2020

96

Gmina Baruchowo

Stanisław Sadowski

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

97

Roman Tomaszewski

 

Członek zwyczajny

publiczny

08.06.2015

98

Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina"

Sławomir Terpiński

Członek Rady

społeczny

08.06.2015

99

Zofia Rempalska

 

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015

100

Viwaldi Waldemar Białkowski

Waldemar Białkowski

Członek zwyczajny

gospodarczy

19.05.2023

101

Koło Gospodyń Wiejskich Kurowo –Parcele „Kurowianki”

Wiesława Chełminiak

Członek zwyczajny

społeczny

19.05.2023

102

Gmina Kowal

Stanisław Adamczyk

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

103

Edward Dominikowski

 

Członek zwyczajny

publiczny

08.06.2015

104

Eugeniusz Kwiatkowki

 

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015

105

Zbidniew Piotrowski

 

Członek zwyczajny

społeczny

19.10.2015

106

OSP W Grabkowie

Szatkowski Stanisław

Członek zwyczajny

społeczny

16.07.2015

107

Kamil Olszewski

 

Członek Rady

społeczny

28.08.2019

108

Michał Grzywacz

 

Członek zwyczajny

gospodarczy

12.04.2022

109

Gmina Miasto Kowal

Eugeniusz Gołembiewski

Członek Zarządu

publiczny

08.06.2015

110

Zdzisław Szadkowski

 

Członek Rady

gospodarczy

08.06.2015

111

 Aktywny Kowal

Anna Prokopiak -Lewandowska

Członek zwyczajny

społeczny

08.06.2015 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

Członkowie Rady stan na 15.10.2019
       
 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Zbigniew Turbiak Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Piotr Rolirad Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Kamil Olszewski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

Członkowie Komisji Rewizyjnej stan na 01.09.2020 r. 
L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1. Piotr Lewandowicz Choceń społeczny
2. Marcin Rybka Fabianki społeczny
3. Marcin Dawid Czarniak    Lubraniec społeczny
4. Gabriela Majewska          Boniewo społeczny
5. Paweł Twardowski Włocławek społeczny
6. Kamila Dorota Hołtyn      Lubanie społeczny
7. Błażej Krupa                  Chodecz społeczny

Logotypy LGD


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/logotyp-lgd.html
Załączniki: lgd color.jpgNazwa pliku: lgd color.jpgRo [...]
Załączniki:

Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/2043-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane.html
W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imi [...] W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Roman Nowakowski, Wiceprezes Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Jarosław Garbczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs został ogłoszony 12 września 2018 r. Projekty dotyczą działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,         w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
- inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Alokacja wynosiła 600 000,00 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach naboru wynosiła 465 085,71 zł. Wnioski złożyło 9 grantobiorców, na łączną kwotę dofinansowania 440 692,56 zł. Każdy grantobiorca otrzymał dofinansowanie. Projekty objęte grantem rozpoczną tego roku i obejmą wsparciem łącznie 93 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar LSR oraz 35 osób z ich otoczenia. Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:
 1. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta
  i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
 2. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
 3. Choceńskie Centrum Kultury, tytuł projektu: Biblioteka - Klub młodzieżowy w Choceniu dla dzieci
  i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. Gmina Izbica Kujawska, tytuł projektu: Zajęcia teatralne dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach klubu młodzieżowego;
 5. Stowarzyszenie „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI”, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI” dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 6. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Inspiracja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 8. Gminne Towarzystwo Sportowe Unia Choceń, tytuł projektu: Klub Młodzieżowy UNICI dla dzieci
  i młodzieży;
 9. Gmina Brześć Kujawski Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA, tytuł projektu: zajęcia sportowo, tytuł projektu: rekreacyjne.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w kolejnych naborach, natomiast naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Aktaualizacja załączników do umowy ramowej (8) 27.05.2018


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/2083-aktaualizacja-zalacznikow-do-umowy-ramowej-8-27-05-2018.html
Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR ) - pobierz
Notice: Undefined variable: uciete in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 185
Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR ) - pobierz

Polityka Prywatności "cookies"


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/1523-polityka-prywatnosci-cookies.html
$1Wstęp Strona internetowa www.kujawiaki.pl w celu świadczenia usług wykorzystuje tzw. "pliki co [...]
$1
Wstęp
Strona internetowa www.kujawiaki.pl w celu świadczenia usług wykorzystuje tzw. "pliki cookies" zbierając głównie dane statystyczne, w tym ilość odwiedzin itp. Prosimy o przeczytanie zamieszczonej tutaj polityki prywatności, a jeśli się z nią nie zgadzasz zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

$2
Czym są pliki "cookies"?
Pliki te, to dane informatyczne, zwłaszcza tekstowe, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników. Pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, przeglądarkę, system operacyjny i wiele więcej. W przypadku naszej witryny "Cookies" zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer wraz z danymi statystycznymi ilości odwiedzin.

$3
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji z jej korzystania. Używane są również w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia nam ulepszanie struktury i zawartości. Pliki cookies nie przechowują prywatnych danych użytkowników jak np. adres, telefon itp.

$4
Jakich plików używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze są tymczasowe i pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nasza strona wykorzystuje tutaj cookies sesyjne. "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W ramach naszej strony zapisywane są pliki dotyczące: statystyk odwiedzin, kontrastu strony, rozmiaru czcionki, zapamiętania okienka informującego o cookies. W każdej chwili możemy zwiększyć ilość przechowywanych plików. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

$5
Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe nie są gromadzone przy użyciu plików "cookies". Pliki ciasteczek zawierają tylko dane konfiguracyjne do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej.

$6
Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
WAŻNE! Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Charakterystyka obszaru


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/charakterystyka-obszaru.html
Obszar Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki znajduje się w południowo-wschodniej części woj [...]

Obszar Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko– pomorskiego, na obszarze historycznym zwanym Kujawami i Ziemią Dobrzyńską. Swoim zasięgiem obejmuje cały powiat włocławski tj. 13 jednostek samorządowych (w tym 437 wsi i 274 sołectwa), z których:
• gminą o statusie miejskim jest miasto Kowal;
• gminami o statusie miejsko–wiejskim są: Brześć Kujawski, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec;
• gmin wiejskimi są: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek.

Bez tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/1432-2.html
 ZAPYTANIE OFERTOWE  NA MATERIAŁY BIUROWE Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA [...]

 ZAPYTANIE OFERTOWE  NA MATERIAŁY BIUROWE

Lp.

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ
1

Segregator A4 z mechanizmem 75mm kolor:  czerwony (Donau )

4 sztuki
2

Segregator A4 z mechanizmem 75 mm- kolor: brązowy (Donau )

4 sztuki
3 Tusz do pieczątek zielony 1 sztuka
4 Skoroszyt  plastikowy twardy z zawieszką z dziurkami  (kolory: brązowy/szary  20 szt;.; żółty20 szt, czarny 20 szt.) 60sztuk
5

Papier ksero biały A4 80g                  (POL speed )

(ryza 500 kartek)

10 ryz
6 Koperty C5 biała   30 sztuk
7 Koperty B4 50 sztuk
8 Koperta DL  biała 100 sztuk
9 Długopis Pentel BK 77 – 5 sztuk niebieskie, 5 szt. czarne 10sztuk
10 Długopis Rystor VP-6000 kolor niebieskie 4 sztuki
11

Tonery Kyocera FS-1035MFP - oryginał

1sztuka
12

Koszulki na CD pojedyncze  (bartex )- w opakowaniu 5 szt.

4 opakowania
13 Płyty DVD 10 sztuk
14 Płyty CD 10 sztuk
15 Klipsy biurowe 32mm 4 opakowania
16 Gumki do ścierania Pentel 2 sztuki
17 Ołówek 3 sztuki
18 Dziennik korespondencji 1sztuka
19 Sprężone powietrze do czyszczenia sprzętu biurowego 400 ml 1sztuka
20 Tonery oryginalne  do  drukarki Develop  ineo+25(zestaw: kolor czarny; różowy; żółty i niebieski) 1zestaw

Kryteria oceny i wyboru ofert:

 cena – 100%  ceny całości oferty

Forma płatności:

 przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

• termin zgłoszenia mija 18.09.2015 r.

• zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

• zgłoszenie może być złożone: 

- osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń

-  za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faxem: (54) 284 66 69

• każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i  podpisane własnoręcznie.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Ofertowa cenowa do pobrania

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie na rolap

ROLL-UP                    szt. 1 + projekt 

Parametry:

 1. Nadruk jednostronny w kolorze
 2. Rozwijany
 3. Stojak aluminiowy
 4. 2 nóżki dla stabilności
 5. Torba transportowa
 6. Wymiary w cm :   (wys.) 200    (szer.) 100

Kryteria oceny i wyboru ofert:

 cena – 100%  ceny całości oferty

Forma płatności:

 przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

• termin zgłoszenia mija  18.09.2015 r.

• zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

• zgłoszenie może być złożone: 

  - osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń

-   za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-   faxem: (54) 284 66 69

• każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i  podpisane własnoręcznie.

• PROSIMY  SKŁADAĆ OFERTY  ZGODNE Z ZAPYTANIEM,  JEŚLI TOWAR   NIE BĘDZIE  ZGODNY  Z OFERTĄ  -PRZEWIDUJEMY ZWROT TOWARU

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

• na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

• Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zamawiający może odstąpić od realizacji  zamówienia bez podania przyczyny

Ofertowa cenowa do pobrania 

Zamówienia - aktualne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/553-leader-konkursy.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dorzecza Zgłowiączki

ul. Sikorskiego 12

87-850 Choceń

Zapytanie ofertowe

(środki higieniczno-sanitarnych)

Opis zamówienia:

Lp.

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ  
 
1 Papier toaletowy biały trójwarstwowy  (w opakowaniu 8 rolek)  8 opakowań  
2 Ręczniki papierowe białe w roli  Średnica: Ø19cm 3 sztuki  
3 Worki na śmieci 35 l  4 sztuk  
4 Płyn do mycia naczyń – Ludwik  (1litr)  2 sztuki  
5 Płyn do mycia Wc -Domestos  (1250 ml)) 2 sztuki  
6 Ściereczki tradycyjne miękkie (w opakowaniu 3 sztuki) 1opakowanie  
7 Gąbki (5 sztuk w opakowaniu) 2 opakowania  

 

Kryteria oceny i wyboru ofert:
‒ cena – 100%  ceny całości oferty

Forma płatności:
‒ przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

 • termin zgłoszenia mija  24.11.2015 roku
 • zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,
 • termin ważności oferty  30.12.2015
 • zgłoszenie może być złożone:

A) osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń

B) za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

C) faxem: (54)  284 66 69

 • każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i  podpisane własnoręcznie.
 • Data ważności oferty

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

 • na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.
  W przypadku, gdy wystąpi kilka ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie, o wyborze oferenta decyduje data wpływu oferty do biura.

 

ZAŁĄCZNIK:

Oferta środki higieniczno- sanitarne 2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE LSR


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2-brak-kategorii/1361-lsr-materialy-biurowe-2015.html
Lp.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ   1 Segregator [...]

Lp.

 

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ

 

1

Segregator A4 z mechanizmem 75mm kolor: żółty (Donau )

 

5 sztuk

2

Segregator A4 z mechanizmem 50 mm- kolor: żółty (Donau )

 

5 sztuk

3

Segregator A4 z mechanizmem 75 mm- kolor: pomarańczowy (Donau)

 

5 sztuk

4

Segregator A4 z mechanizmem 75 mm- kolor: brązowy (Donau)

 

5sztuk

5

Skoroszyt  plastikowy twardy z zawieszką z dziurkami  (kolory: szary 40 szt; czerwony 20 szt.; żółty20 szt, czarny 20 szt.)

100 sztuk

6

Papier ksero biały A4 80g  (POL speed ) (ryza 500 kartek)

15 ryz

7

Papier ksero biały A4 160g (POL speed)

2 ryzy

8

Koperty C6-małe, białe

100 sztuk

9

Koperty B4 białe

50 sztuk

10

Koperty C4 białe

50 sztuk

11

Koperta DL  biała

200 sztuk

12

Długopis Pentel BK 77 – 5 sztuk niebieskie, 5 szt. czarne

10sztuk

13

Długopis Rystor VP-6000 kolor niebieskie

4 sztuki

14

Toner Kyocera FS-1035MFP – oryginał

 

2sztuki

15

Toner Develop ineo+25 -czarny

1 sztuka

16

Koszulki na CD pojedyncze  (bartex )- w opakowaniu 5 szt.

 

5 opakowań

17

Płyty DVD

25 sztuk

18

Płyty CD

25 sztuk

19

Etykiety samoprzylepne  Grand A4 100szt

1 opak.

20

Gumki do ścierania Pentel

3 sztuki

21

Ołówek

3 sztuki

22

Lista obecności A4

1sztuka

23

Baterie AAA 1,5 V Duracell  6szt.

1 opak.

24

Zakładki indeksujące 45x12mm  5x20szt bezbarwne

20 opak.

25

Zakładki indeksujące 15x50mm  5x100szt papierowe kolorowe

20 opak.

Kryteria oceny i wyboru ofert:
‒ cena – 100%  ceny całości oferty
Forma płatności:
‒ przelew bankowy po realizacji zamówienia
Termin i miejsce złożenia oferty:
•termin zgłoszenia mija 28.04.2015 r.
•zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,
•zgłoszenie może być złożone:
  - osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
-   za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-   faxem: (54) 284 66 69
•każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i  podpisane własnoręcznie.
•    termin ważności oferty  30.06.2015
•    PROSIMY  SKŁADAĆ OFERTY  ZGODNE Z ZAPYTANIEM,  JEŚLI TOWAR   NIE BĘDZIE  ZGODNY  Z OFERTĄ  -PRZEWIDUJEMY ZWROT TOWARU
Warunki wyboru wykonawcy usługi:
•na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  dokonania zamówień na podstawie najtańszej oferty  w ilości asortymentu wynikającego z zapotrzebowania biura
•Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.


W przypadku, gdy wystąpi kilka ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie, o wyborze oferenta decyduje data wpływu oferty do biura.

 
Ofertowa cenowa do pobrania tutaj.

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 17

Wczoraj 161

W tym tygodniu 17

W tym miesiącu 1365

Odwiedzin ogółem 188567

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska