Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zaprasza do udziału w Forum generalnym, które odbędzie się 26 czerwca 2024r. o godzinie 14.00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu, ul. 3 Maja 29.


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2907-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-serdecznie-zaprasza-do-udzialu-w-forum-generalnym-ktore-odbedzie-sie-26-czerwca-2024r-o-godzinie-14-00-w-chocenskim-centrum-kultury-biblioteka-w-choceniu-ul-3-maja-29.html

Notice: Undefined variable: uciete in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 185
zaproszenie forum 0207d

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 04.06.2024 r. – konkurs 1/2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2905-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-04-06-2024-r-konkurs-1-2024.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  1/2024 na działanie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.    

czytaj więcej
     

Terminy i miejsca spotkań informacyjno-konsultacyjnych LSR 2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2903-terminy-i-miejsca-spotkan-informacyjno-konsultacyjnych-lsr-2024.html
1.Gmina Kowal - miejsce: świetlica Rakutowo - w dniu 3.06.2024r. godz. 10.00 2.Gmina Baruchow [...]

1.Gmina Kowal - miejsce: świetlica Rakutowo - w dniu 3.06.2024r. godz. 10.00

2.Gmina Baruchowo – miejsce: Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie - w dniu 3.06.2024r. godz. 12.30

3.Gmina Lubień Kujawski - miejsce: Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim - w dniu 5.06.2024r. godz. 10.00

4.Gmina Brześć Kujawski - miejsce: BCKiH - Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim - w dniu 5.06.2024r. godz. 10.00

5.Gmina Chodecz - miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Chodczu - w dniu 5.06.2024r. godz. 13.00

6.Miasto Kowal - miejsce: Urząd Miasta w Kowalu - w dniu 6.06.2024r. godz. 9.30

7.Gmina Włocławek - miejsce: Urząd Gminy we Włocławku - w dniu 6.06.2024r. godz. 10.00

8.Gmina Lubanie - miejsce: Centrum Kultury w Lubaniu - w dniu 6.06.2024r. godz. 13.00

9.Gmina Fabianki - miejsce: Urząd Gminy w Fabiankach - w dniu 6.06.2024r. godz. 13.00

10.Gmina Izbica Kujawska - miejsce: Urząd Gminy w Izbicy Kujawskiej - w dniu 7.06.2024r. godz.  9.00

11.Gmina Lubraniec - miejsce: świetlica w Siemnówku - w dniu 7.06.2024r.  godz. 12.00 

12.Gmina Choceń - miejsce: Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka w Choceniu - w dniu 10.06.2024r. godz. 13.00


Posiedzenie Rady


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2902-posiedzenie-rady-38.html
W dniu 04.06.2024 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się [...] W dniu 04.06.2024 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie z procedurą wyboru operacji, złożonych w ramach konkursu 1/2024 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

czytaj więcej

Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2899-stawiacie-na-ekologie-organizujecie-akcje-proekologiczne-zgloscie-sie-do-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-swietlice-wiejskie-co-tutaj-sie-dzieje.html
Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym [...]

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzimy koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne. Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. Do konkursu można zgłosić działania proekologiczne zrealizowane przez koło gospodyń wiejskich od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której funkcjonuje dane koło gospodyń wiejskich. Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 33.000 zł.

 W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy do 1 lipca 2024 r.  Należy go wysłać przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić, lub dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie - co tutaj się dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934

Zachęcamy do udziału w konkursie

Załączniki:

Informacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2898-informacja-30.html
Informujemy, iż spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 [...]

Informujemy, iż spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej planowane na 23 kwietnia 2024r. nie odbędzie się z powodu braku zgłoszeń w wyznaczonym przez LGD terminie. 

Doradztwo do naboru 1/2024 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2896-doradztwo-do-naboru-1-2024-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w [...]


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru 1/2024 - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę. Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przed ostatniego dnia naboru.   Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy   biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą  odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 1/2024 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2895-spotkanie-szkolenie-informacyjne-dotyczace-oglaszanego-naboru-wnioskow-1-2024-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
W dniu 23 kwietnia 2024 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowi [...]


W dniu 23 kwietnia 2024 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 1/2024- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (728-462-481) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 19.04.2024 r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Zapraszamy.

Załączniki:

Ogłoszenie naboru do konkursu LGD: 1/2024


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2894-ogloszenie-naboru-do-konkursu-lgd-1-2024.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obsz [...]

bez tytulu 771e6

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/                                       poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 1/2024

 

Termin składania wniosków: od dnia 6 maja 2024 r.  do dnia 20 maja 2024 r. do godz.15,30

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.Czytaj więcej

 

 

Informacja - zmiana adresu e-mail


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2892-informacja-zmiana-adresu-e-mail.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie adresu email! Wszystkie wiadomości p [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o zmianie adresu email!

Wszystkie wiadomości prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

728-462-482 – Dyrektor Biura

694-114-754 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

728-462-481 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027


e-mail: zglowiaczka@kujawiaki.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 127

W tym tygodniu 437

W tym miesiącu 1635

Odwiedzin ogółem 186683

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska